Projekt »Spodbujamo prijateljstvo« je del širšega programa Šola sobivanja. Namen projekta je otroke spodbujati k pozitivnemu razmišljanju o prijateljstvu in razvijanju dobrih

odnosov z vrstniki. V okviru natečaja bodo učenci razmišljali o pomenu prijateljstva, kaj jim prijatelji

pomenijo, katera so prijateljska dejanja, kako ohranjati in krepiti prijateljstvo.

V projektu bodo sodelovali učenci razredne in predmetne stopnje.

Sodelovale bodo učiteljice Amela Zgonik, Nataša Češarek,

Tamara Jakomin, Klara Valenčič, Urška Bandelj Omar, Nika Karas, Anja Žuran, Mojca Halužan, Kristi Žnidarčič, Leticija Jurinčič in Nina Maver.

Koordinatorica projekta bo Urška Bandelj Omar.