J E D I L N I K

                                            17.12. - 21.12.2018

                                                          KATALOG ALERGENOV

V šolskem letu 2018/19 bomo posvetili več pozornosti zdravemu prehranjevanju in pravilnemu odnosu učencev do hrane in prehranjevanja, s poudarkom na zmanjšanju količine ostankov hrane. Skrbeli bomo za hranilno primerno in energijsko ustrezno prehrano in na splošno bolj zdravo in pestro hrano otrok.  
 
Te cilje bomo uresničevali v okviru predmeta gospodinjstvo, z medpredmetno povezavo, kjer se vsebine povezujejo in navezujejo na prehrano, kulturo   prehranjevanja in zdravje, pri dnevih s posebnim programom preko vsebine oz. metod, pri urah oddelčne skupnosti, spominskih dnevi ter drugih oblikah dela z učenci, v okviru oddelkov podaljšanega bivanja (razvijanje navad zdravega prehranjevanja, kultura prehranjevanja, odgovoren odnos do hrane), s sodelovanjem v projektu Dan slovenske hrane in z aktivnostmi projekta Eko šola. 
 
Šolska kuhinja pripravlja obroke za učence in sicer:
a) zajtrk ob 7.30 
b) malica ob 9.55 
c) kosilo od 12.30 do 14.45 (po razporedu)
d) popoldanska malica ob 15.00 
Za področje prehrane veljajo Pravila šolskega reda in Pravila o šolski prehrani.  
 
Prijave in odjave za posamezne obroke so možne vsak dan osebno v učilnici B5 pri vodji šolske prehrane od 7.30 do 8.15, preko telefona 059082040 v istem času ali po e-pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. 
 
Vsako spremembo prijave, dodatne prijave ali daljše odjave je potrebno oddati na ustreznem obrazcu, ki ga lahko dobite pri vodji prehrane ali na spletni strani (zavihek starši/obrazci). 
 
Upravičenost do subvencije ureja Center za socialno delo, ki podatke posreduje ministrstvu, odgovornemu za šolstvo, le-ta pa preko aplikacije CEUVIZ šoli.  Šola bo poskrbela za ustrezno prehrano učencev z zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo dietno prehrano. V ta namen so starši dolžni šoli posredovati ustrezno dokumentacijo, na podlagi katere lahko šola pripravi ustrezne dietne obroke. 
 
Tudi letos smo del projekta SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE. Učenci trikrat tedensko pri malici dobijo dodatno sadje ali zelenjavo. S tem želimo spodobuditi pri učencih zavedanje in navado pogostejšega uživanja tako sadja kot zelenjave. 
 
Vodja šolske prehrane je Valentina Brzuhalski, vodja šolske kuhinje je Biljana Čančar.