EVROPSKI DAN JEZIKOV

Po vsej Evropi živi 800 milijonov Evropejcev, ki od leta 2001 praznujejo 26. septembra evropski dan jezikov. Na naši šoli smo ta dan obeležili s proslavo in plakati. V večnamenskem prostoru se je odvijala proslava, na kateri smo razmišljali o številu, pomenu in raznovrstnosti jezikov. Med drugim smo povedali tudi:

-da na svetu obstaja približno 6500 jezikov, ki jih govori 7 milijard ljudi,

-da večino vseh svetovnih jezikov govorijo v Aziji in Afriki,

-da najmanj polovica vseh ljudi na svetu poleg materinega govori še en jezik, nekateri tudi več,

-da dvojezičnost ali večjezičnost prinaša tudi ekonomske prednosti: ljudje, ki govorijo več jezikov, lažje dobijo službo,

-da se Evropejci v vsakdanjem življenju srečujemo vse pogosteje s tujimi jeziki,

-da imajo jeziki 50.000 ali več besed, da pa v vsakdanjem govoru uporabljamo le nekaj sto besed,

-da so si jeziki v sorodu kot člani družine. Večina evropskih jezikov pripada indo-evropski jezikovni družini,

-da so jeziki neprestano v stiku in eden na drugega vplivajo na mnogo načinov,

-da v svojem prvem letu življenja otrok izgovori veliko različnih glasov, približno pri enem letu pa izgovori prve razumljive besede, pri treh letih tvori sestavljene povedi, pri petih letih obvlada več tisoč besed.

Učenci od 6.do 9. razreda smo raziskovali pregovore v različnih jezikih. Ugotavljali smo, kaj pomenijo dobesedno in kakšno je njihovo sporočilo. Na koncu smo jih tudi ilustrirali in pripravili razstavo.

Tudi na razredni stopnji so učenci obeležili evropski dan jezikov. Pri urah italijanščine in angleščine so se pogovarjali o pomenu učenja jezikov in so predstavili pesmi, recitacije, izštevanke in pregovore v različnih jezikih, ki jih govorijo v družini ali jih poznajo njihovi starši. Nato so svoja besedila tudi ilustrirali in jih pripravili za razstavo