MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO: »STOP OBREKOVANJU«

 

Učenci velik del svojega časa preživijo v šoli, kjer so v številnih interakcijah med seboj, z učitelji in drugim osebjem. V šoli prihaja do različnih ravni in oblik sodelovanja, a tudi do konfliktov ali celo nasilnih dejanj. Prevladujoča oblika nasilnih interakcij v šoli je medvrstniško nasilje, med katerega spada tudi obrekovanje. Osnovna šola Dušana Bordona Semedela–Koper se je iz preventivnih razlogov odločila sodelovati v edinstvenem, nepridobitnem, človekoljubnem projektu Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo. V tednu med 12. in 16. novembrom smo z učenci pri pouku in v podaljšanem bivanju oziroma v okviru rednih aktivnostih izvedli izobraževalno-ustvarjalno delavnico. Tema letošnjega projekta je bila STOP OBREKOVANJU. Namen projekta je bilo (1) izpostaviti in ozavestiti pomen strpnosti in problematiko obrekovanja ter (2) spodbujati medsebojno spoštovanje, razumevanje, sprejemanje ter posledično prijateljstvo in sodelovanje. Cilji projekta so bili: (1) dati učencem priložnost, da skozi lastno izražanje še bolj ozavestijo pomen strpnosti in spoznajo problematiko obrekovanja, (2) učence spodbuditi, da se še bolj zavedajo pomena strpnosti in da razmišljajo, kaj prinaša obrekovanje, kakšne so torej posledice obrekovanja, (3) učence spodbuditi k razvijanju in negovanju medsebojnih odnosov, ki vsebujejo strpnost, sprejemanje in spoštovanje, ter spodbujanje medsebojnega prijateljstva in sodelovanja.

Zahvaljujem se vsem razrednim in predmetnim učiteljem ter učiteljem v oddelku podaljšanega bivanja, ki so s skupaj z učenci in njihovimi likovnimi izdelki ter pisnimi prispevki doprinesli k spoznanju problematike obrekovanja.

Likovne ter pisne izdelke učencev si lahko ogledate v večnamenskem prostoru osnovne šole Dušana Bordona Semedela–Koper. Vabljeni!

Andreja Sinjur, koordinatorica projekta