PRAVILNO LOČUJ, SVOJE OKOLJE OBVARUJ

V tednu od 26. do 30. 11. 2018 smo na šoli v sodelovanju z zavodom Nomed in pod pokroviteljstvom Marketice Koper izvedli okoljevarstvene delavnice, katerih cilj je bil,  da se učenci naučijo pravilno ločevati odpadke in skrbeti za čisto okolje.

Delavnice so potekale v vseh oddelkih šole. Učenci so dokazali, da o ločevanju odpadkov vedo že veliko, obenem pa se zavedajo, da je pomembno tudi zmanjševanje količine odpadkov.

Prvi, drugi in tretji razredi so številne smeti pravilno razvrstili v smetnjake na ekološkem otoku, četrti in peti razredi so se spopadli z najpogostejšimi napakami pri ločevanju odpadkov. Šesti in sedmi razredi so preko sloganov in slikanic nagovorili občane, da upoštevajo pravila ločevanja, osmi in deveti razredi pa so poiskali nadomestne predmete za plastične izdelke za enkratno uporabo.

Avtorji zmagovalnega slogana oz. slikanice bodo junija šolo zastopali na zaključnem tekmovanju, kjer bodo sodelovale vse osnovne šole v Mestni občini Koper in Občini Ankaran. Zmagovalci bodo deležni lepih nagrad.