Delavnici  »O2 za vsakega »

»O2 za vsakega« je mladinsko vodena kampanija, ki ozavešča mlade o negativnih učinkih aktivnega in pasivnega kajenja ter nemoralnih prijemih tobačne industrije. Mlade spodbuja  h kritičnemu razmišljanju in pogovoru o tobaku. Projekt je voden v obliki medvrstniškega učenja in aktivisti so mladi prostovoljci.

Na šoli sta bili v 19. marca 2018 izpeljani dve delavnici za 49 učencev 7. razreda. Delavnici je letos izpeljala promotorica zdravega načina življenja, Manca Kozlovič.

Zapisala

Kiti Cegnar – Vitez

Koper, 19.3.2019