Urnik pouka bo organiziran v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju (Ur. list RS, št. 58/12).urna razporeditev

  • Izbirni predmeti ter ure oddelčne skupnosti so del obveznega predmetnika OŠ in so vključeni v urnik. Dopolnilni in dodatni pouk, pouk neobveznih izbirnih predmetov ter interesne dejavnosti so del razširjenega programa OŠ in se izvajajo pred oziroma po pouku.
  • Pouk računalništva v 5. in 6. razredu smo organizirali kot celoletno tečajno obliko in se bo izvajala pred oziroma po pouku.
  • Nadstandardni športni program se bo izvajal po pouku.