STROKOVNI DELAVCI ŠOLE 

 

  Strokovni delavec/delavka        Delovno mesto    Zaposlitev    Del.      čas
     Učitelj razrednega pouka    
1. Leja Arnejčič Učiteljica razrednega pouka - TJA    NDČ 40 ur
2. Lara Bobič Učiteljica razrednega pouka - ITD    NDČ 40 ur
3. Anja Bošnjak Učiteljica razrednega pouka    DČ 40 ur
4. Matea Curkova Učiteljica razrednega pouka    DČ 40 ur
5. Nataša Češarek Učiteljica razrednega pouka    NDČ 40 ur
6. Zlatija Dabić Urankar 2. učiteljica v 1. razredu, učiteljica v OPB    NDČ 40 ur
7. Jasna Fras Učiteljica razrednega pouka    NDČ 40 ur
8. Darinka Jakomin 2. učiteljica v 1. razredu, učiteljica v OPB    NDČ 40 ur
9.  Tamara jakomin Učiteljica razrednega pouka    NDČ 40 ur
10. Valda Koterle Učiteljica razrednega pouka    NDČ 40 ur
11. Nataša Kragelj Učiteljica razrednega pouka - ITD    NDČ 40 ur
12. Ester Križman Učiteljica razrednega pouka    NDČ 40 ur
13. Sabina Marsetič Učiteljica razrednega pouka    NDČ 40 ur
14. Pika Matelič Učiteljica razrednega pouka    NDČ 40 ur
15. Elda Puhalj Učiteljica razrednega pouka    NDČ 40 ur
16. Nastja Rodela 2. učiteljica v 1. razredu, učiteljica v OPB    DČ 40 ur
17. Vesna Šare Učiteljica razrednega pouka    NDČ 40 ur
18. Zdenka Tedeško Učiteljica razrednega pouka    NDČ 40 ur
19. Sabina Višček Učiteljica razrednega pouka    NDČ 40 ur
20. Adriana Vitez Učiteljica razrednega pouka    NDČ 40 ur
     Učitelji v OPB    
21. Andreja Sinjur Učiteljica podaljšanega bivanja NDČ 40 ur
22. Amela Zgonik  Učiteljica podaljšanega bivanja 35 ur
23. Nastasija Žilavec Učiteljica podaljšanega bivanja 40 ur
24.  Katja Krapež Učiteljica podaljšanega bivanja DČ  34 ur
25. Teja Viler  Učiteljica podaljšanega bivanja 32 ur
 26. Valentina Babič Učiteljica podaljšanega bivanja 26 ur
     Učitelji predmetnega pouka    
27. Silva Bertok Učiteljica predmetnega pouka NDČ 40 ur
28. Klemen Božič Učitelj predmetnega pouka, učitelj nadstandardnega športnega programa NDČ 40 ur
29. Tanja Šterlinko Bužinel Pomočnica ravnateljice, učiteljica predmetnega pouka NDČ 40 ur
30. Petra Cokan Klabjan Učiteljica predmetnega pouka NDČ 40 ur
31. Andreja Fabbro Učiteljica predmetnega pouka NDČ 20 ur
32. Natalija Fabec Učiteljica predmetnega pouka NDČ 40 ur
33. Valter Gustinčič Učitelj predmetnega pouka NDČ 40 ur
34. Iris Štemberger Čeklić Učiteljica predmetnega pouka NDČ 40 ur
35. Nina Kocjan Učiteljica predmetnega pouka NDČ 40 ur
36. Nuša lavrič Mahne Učiteljica predmetnega pouka NDČ 40 ur
37. Barbara Mahne Učiteljica razrednega pouka NDČ 40 ur
38. Zdravko Marenčič Učitelj predmetnega pouka NDČ 40 ur
39. Tanja Nedeljković Učiteljica predmetnega pouka NDČ 40 ur
40. Damjana Padovnik Lisac Učiteljica predmetnega pouka, vodja šolske prehrane, učiteljica v OPB NDČ 40 ur
41. Irena Parovel Učiteljica predmetnega pouka NDČ 40 ur
42. Milena Smilovič Učiteljica predmetnega pouka, učiteljica v OPB NDČ 40 ur
43. Karmen Kocjančič Trampuž Učiteljica predmetnega pouka NDČ 20 ur
44. Svetlana Tratnik Učiteljica predmetnega pouka NDČ 40 ur
45. Suzana Udovič Učiteljica predmetnega pouka 35
46. Vlasta Zrnec Učiteljica predmetnega pouka NDČ 40 ur
47.. Aleksander Žitko Račulnalnikar, učitelj predmetnega pouka, učitelj v OPB NDČ 40 ur
48. Nina Maver Učiteljica predmetnega pouka, učiteljica v OPB 29 ur
49. Sonja Hrvatin Knjižničarka NDČ 40 ur
50. Kiti Cegnar Vitez Šolska svetovalna delavka, učiteljica dodatne strokovne pomoči NDČ 40 ur
51. Edita Mezgec Šolska svetovalna delavka, učiteljica dodatne strokovne pomoči NDČ 40 ur

 

UPRAVNO ADMINISTRATIVNI DELAVCI ŠOLE 

 

Delovno mesto

Zaposlitev

Del- čas

1.

Mateja Šturm 

Tajnik vzgojno-izobraževalnega zavoda

NDČ

40 ur

2.

Petra Sirotič Ritoša Administratot/knjigovodja NDČ 20 ur

3.

Ksenija Vrčkovnik

Računovodja

NDČ

40 ur

4.

Anja Blažina

Knjigovodja - šolske storitve

NDČ

20 ur

5.

Irena Žagar

Knjigovodja

NDČ

20 ur

 

TEHNIČNO OSEBJE

    Delovno mesto Zaposlitev Del. ćas

 1.

Belkisa Keškić

Čistilka

NDČ

40 ur

 2.

Petra Sirotić  Ritoša

 Čistilka

NDČ

20 ur

3.

Nadja Jerman

Čistilka

NDČ

40 ur

4.

Joka Maksimović

Čistilka

NDČ

40 ur

5.

Dragolja Nedeljković

Čistilka

NDČ

40 ur

6.

Rajka Terzić

Čistilka

NDČ

40 ur

7.

Alenka Bajt

Čistilka

Kuhinjska pomočnica

NDČ

20 ur

20 ur

8.

Dražen Buneta

Hišnik

NDČ

40 ur

9.

Biljana Grujičić

Vodja kuhinje

NDČ

40 ur

10.

Nataša Gruden

Pomožna kuharica

40 ue

 11.

Silvija Čermelj

Kuharica

NDČ

40 ur

 12.

Maryna Ljubicich

Pomožna kuharica

NDČ

40 ur

 13.

Alenka Ćetojević

Kuharica

NDČ

40 ur

14.

Dražen Buneta Hišnik NDČ 40 ur

15. 

Jure Kovač Hišnik NDČ 20 ur

 

JAVNI DELAVCI

 

Delovno mesto

Zaposlitev

Del- čas

Mira Černeka

Javna delavka - učna pomoč 30 ur

Gregor Rožič

Javni delavec - informator

40 ur

Giulietta Steffe

Javna delavka - učna pomoč

30 ur

Urška Škorja Javna delavka - učna pomoč 30 ur

 

ASISTENT ZA DELO Z OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI DELAVCI

 

Delovno mesto

Zaposlitev

Del- čas

1.

Anja Štefanec

Asistentka

30 mur

2.

Ana Mally

Asistentka

30 ur

3. 

Kristina  Božič

Asistentka