STROKOVNI DELAVCI ŠOLE 

 

  Strokovni delavec/delavka        Delovno mesto
     Učitelj razrednega pouka
1. Leja Arnejčič Učiteljica razrednega pouka - TJA
2. Lara Bobič Učiteljica razrednega pouka
3. Anja Bošnjak Učiteljica razrednega pouka
4. Nataša Češarek Učiteljica razrednega pouka
5. Zlatija Dabić Urankar 2. učiteljica v 1. razredu, učiteljica v OPB
6. Jasna Fras Učiteljica razrednega pouka
7. Darinka Jakomin 2. učiteljica v 1. razredu, učiteljica v OPB
8. Tamara jakomin Učiteljica razrednega pouka
9. Valda Koterle Učiteljica razrednega pouka
10. Nataša Kragelj Učiteljica razrednega pouka - ITD
11. Ester Križman Učiteljica razrednega pouka
12. Pika Matelič Učiteljica razrednega pouka
13. Elda Puhalj Učiteljica razrednega pouka
14. Nastja Rodela Učiteljica razrednega pouka
15. Anja Segulin Učiteljica razrednega pouka - ITD, učiteljica v OP
16. Vesna Šare Učiteljica razrednega pouka
17. Zdenka Tedeško Učiteljica razrednega pouka
18. Sabina Višček Učiteljica razrednega pouka
19. Adriana Vitez Učiteljica razrednega pouka
20. Amela Zgonik Učiteljica razrednega pouka
21. Nastasija Žilavec Učiteljica ŠPO na RS - učiteljica v OPB
22. Anja Žuran 2. učiteljica v 1. razredu, učiteljica v OPB
     Učitelji v OPB
23. Andreja Sinjur Učiteljica podaljšanega bivanja
24. Nika Karas Učiteljica podaljšanega bivanja
25. Jasna Medvešek Učiteljica podaljšanega bivanja
26. Sara Štajdohar Učiteljica podaljšanega bivanja
     Učitelji predmetnega pouka
27. Klemen Božič Učitelj predmetnega pouka, učitelj nadstandardnega športnega programa
28. Valentina Brzuhalski Učiteljica predmetnega pouka - vodja šolske prehrane
29. Tanja Šterlinko Bužinel Pomočnica ravnateljice, učiteljica predmetnega pouka
30. Petra Cokan Klabjan Učiteljica predmetnega pouka
31. Iris Štemberger Čeklić Učiteljica predmetnega pouka
32. Andreja Fabbro Učiteljica predmetnega pouka
33. Natalija Fabec Učiteljica predmetnega pouka
34. Valter Gustinčič Učitelj predmetnega pouka
35. Nina Kocjan Učiteljica predmetnega pouka, učiteljica v OPB
36. Katja Krapež Učiteljica predmetnega pouka
37. Nuša Lavrič Mahne Učiteljica predmetnega pouka
38. Barbara Mahne Učiteljica razrednega pouka
39. Zdravko Marenčič (Nejc Potočnik) Učitelj predmetnega pouka
40. Tanja Nedeljković Učiteljica predmetnega pouka
41. Damjana Padovnik Lisac Učiteljica predmetnega pouka, vodja šolske prehrane, učiteljica v OPB
42. Irena Parovel Učiteljica predmetnega pouka
43. Tatjana Povše Učiteljica predmetnega pouka
44. Milena Smilovič Učiteljica predmetnega pouka, učiteljica v OPB
45. Karmen Kocjančič Trampuž Učiteljica predmetnega pouka
46. Svetlana Tratnik Učiteljica predmetnega pouka
47. Vlasta Zrnec Učiteljica predmetnega pouka
48. Aleksander Žitko Račulnalnikar, učitelj predmetnega pouka, učitelj v OPB
49. Nina Maver Učiteljica predmetnega pouka, učiteljica v OPB
50. Sonja Hrvatin Knjižničarka
51. Kiti Cegnar Vitez Šolska svetovalna delavka, učiteljica dodatne strokovne pomoči
52. Edita Mezgec Šolska svetovalna delavka, učiteljica dodatne strokovne pomoči

 

UPRAVNO ADMINISTRATIVNI DELAVCI ŠOLE 

 

Delovno mesto

1.

Mateja Šturm 

Tajnik vzgojno-izobraževalnega zavoda

2.

Petra Sirotič Ritoša Administrator/knjigovodja

3.

Ksenija Vrčkovnik

Računovodja

4.

Anja Blažina

Knjigovodja - šolske storitve

5.

Irena Žagar

Knjigovodja - obračun plač

 

TEHNIČNO OSEBJE

    Delovno mesto

 1.

Belkisa Keškić

Čistilka

 2.

Petra Sirotić  Ritoša

 Čistilka

3.

Nadja Jerman

Čistilka

4.

Joka Maksimović

Čistilka

5.

Dragolja Nedeljković

Čistilka

6.

Rajka Terzić

Čistilka

7.

Semira Hasanagić

Čistilka

8.

Gabrijel Križman

Kuhar

9.

Dražen Buneta

Hišnik

10.

Biljana Grujičić

Vodja kuhinje

11.

Nataša Gruden

Pomožna kuharica

 11.

Silvia Čermelj

Kuharica

 12.

Maryna Liubichich

Pomožna kuharica

 13.

Alenka Ćetojević

Kuharica

15. 

Jure Kovač Hišnik

 

JAVNI DELAVCI + ASISTENTI ZA UČNO POMOČ

 

Delovno mesto

Mira Černeka

Javna delavka - učna pomoč

Gregor Rožič

Javni delavec - informator

Miloš Arsenov

Javna delavEC - učna pomoč

Renata Kqira Milinović

Javna delavka - učna pomoč