Delavnice na temo varovanja okolja in ločevanja odpadkov

S SKUPNIMI MOČMI DO ČISTEJŠEGA OKOLJA

Na naši šoli se je pomlad pričela v okoljevarstvenem duhu. Med 19. in 23. marcem 2018 smo namreč  izvedli delavnice na temo varovanja okolja in pravilnega ločevanja odpadkov. Ob sodelovanju učiteljev šole sta jih izpeljali zunanji sodelavki iz Zavoda Nomed, pod pokroviteljstvom Marjetice Koper.

Učenci vseh oddelkov so bili vključeni v različne dejavnosti, ki so temeljile na zavedanju o čedalje pomembnejšem ločevanju in ne nazadnje zmanjševanju odpadkov.

Učenci prvih, drugih in tretjih razredov so preko risanja in barvanja dokazali, da o omenjeni tematiki vedo že veliko, četrtošolci in petošolci so brez večjih težav pravilno sortirali odpadke v ustrezne zabojnike, medtem ko so učenci šestih, sedmih, osmih in devetih razredov preverjali svoje znanje o okoljevarstvu preko poučnega kviza.