Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno - izobraževalnih zavodih

Na šoli bomo v šolskem letu 2017/2018 izvajali  projekt  » Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno - izobraževalnih zavodih«. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Prednostna os:Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile

Prednostna naložba:Trajnostno vključevanje mladih na trg dela,predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo,vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti,in mladimi iz marginalnih skupin, vključno prek izvajanja jamstva za mlade.

Specifični cilj: Znižanje brezposelnosti mladih

Cilji projekta so:

spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile,

trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade,

znižanje brezposelnosti mladih,

v okviru OP 2014 -2020 bomo tako prispevali k opolnomočenju ciljne skupine z namenom znižanja brezposelnih,

spodbujanje in zagotavljanje večje zaposljivosti ciljne skupine mladih do 29 let, predvsem iskalcev prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelnih z namenom pridobivanja praktičnih  delovnih izkušenj, ki si jih odo nabirali na področju posebnih potreb otrok s posebnimi potrebami, s čimer si bodo pridobili znanje in kompetence na tem specifičnem področju, s tem pa se bo povečala njihova zaposljivost in možnost zaposlitve v bodoče.

Rezultat, določeni z OP 2014 – 2020, je povečanje deleža mladih, starih do vključno 29 let, ki so ob zaključku projekta zaposleni oz. so si pridobili znanje in kompetence pri delu z otroki s posebnimi potrebami, kar povečuje njihovo zaposljivost.

Na šoli smo tako zaposlili 3 mlade asistentke.

Zapisala šolska pedagoginja

Kiti Cegnar Vitez