Shema šolskega sadje in zelenjave je projekt, ki poteka pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo in okolje v sodelovanju z MIZŠ ter Ministrstvom za zdravje. Gre za ukrep skupne kmetijske politike Evropske unije s katerim naj bi ustavili trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter hkrati omejili naraščanje prekomerne telesne teže in debelosti  pri otrocih. Šola se je v projekt  ponovno prijavila. Odgovor pričakujemo v oktobru 2017.

Če bomo v projekt ponovno vključeni, bo nosilka tega projekta Tanja Šterlinko Bužinel v sodelovanju z vodjo šolske prehrane in vodjo kuhinje.

 

Povezava