Šolska knjižničarka je Sonja Hrvatin.

V šolski knjižnici poteka:

 1. BIBLIOPEDAGOŠKO DELO za učence, zaposlene in starše, ki želijo  nasvet, in sicer:
 • pomoč in svetovanje ob izposoji, ob iskanju informacij za izobraževanje,
 • ure knjižnično-informacijskih znanj (KIZ) za učence od 1. do 9. razreda,
 • razstave ob spominskih priložnostih in drugih dnevih s posebnim programom.

 

 1. INTERNO BIBLIOTEKARSKO delo obsega:
 • izbor, nabavo in obdelavo knjižnega in neknjižnega gradiva, tudi učbenikov  za potrebe   učiteljev,
 • urejanje knjižnične zbirke ( računalniška katalogizacija, izločanje in odpis obrabljenega gradiva). Prioriteta  je prehod na operacijski sistem COBISS.
 • urejanje izposoje in obiskovalcev, vodenje statistike.
 1. STROKOVNO SODELOVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE:
 • povezovanje s strokovnimi delavci, posameznimi aktivi na šoli in zunaj nje, z matično knjižnico in drugimi ustanovami.
 1. BRALNA ZNAČKA - knjižnica koordinira in organizira dejavnosti in prireditve, ki so povezane z njo.
 1. DRUGE NALOGE:
 • Vključevanje v neposredno pedagoško delo: nadomeščanje odsotnih učiteljev, spremljanje učencev.
 • Sodelovanje v različnih projektih(projekt Rastem s knjigo, medobčinski knjižni kviz in drugo).
 • Sodelovanje pri organizaciji in realizaciji dni s posebnim programom (kulturni dan za 7. razred ipd.).
 • Priprava in organizacija kvizov in drugih oblik tekmovanj (Male sive celice).
 • Sodelovanje pri tekmovanju v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje.
 • Sodelovanje s starši.
 • Skrbništvo za mladinski tisk.

Knjižnica je odprta vsak dan od 8.00 do 14.00, ob četrtkih od 8.00 do 8.20. Med urami KIZ-a in ob nadomeščanju oz. drugem pedagoškem delu je knjižnica zaprta za izposojo.