Podaljšano bivanje bo potekalo v 11 oddelkih od 12.00 do 15.30 oziroma do 16.30 za otroke, katerih starši so podali vlogo ob koncu preteklega šolskega leta. V podaljšano bivanje so vključeni učenci od 1. do 5. razreda.

Zaradi varnosti otrok bodo učiteljice OPB predčasno dovolile učencem odhod iz šole le s pisnim dovoljenjem staršev.

Starši lahko med šolskim letom otroka vključijo v podaljšano bivanje s pisno vlogo. Otrok bo vključen v skupino le, če bo v njej še prosto mesto v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih. Tudi izpis iz podaljšanega bivanja morajo šoli pisno sporočiti v tajništvo šole. Učiteljice v OPB bodo ob pričetku šolskega leta posredovale staršem informacijo o tel. številki, na katero bodo lahko poklicali za informacije.

Sk.

Razred

Št.

Učitelj/ica

Čas

Učil.

1.

1. a

26

Nika Karas

Anja Žuran

PON, TOR, ČET  12.50–16.30,

SRE 12.50 -16.30,

PET 12.00–14.00 in 14.50–16.30

A3

2.

1. b

26

Zlatija Dabić Urankar

Nika Karas

PON 12.00–15.00, TOR 12.50–15.00,

ČET 12.50–15.00,

SRE 12.50–14.00 in 14.50–15.00,

PET 12.50–15.00

A4

3.

1. c

25

Nastasija Žilavec

Darinka Jakomin

PON, PET 12.00–16.00,

TOR 12.50–14.00 IN 14.50–16.00,

SRE 12.50–16.00,

ČET 12.50–14.00 in 14.50–16.00

A5

4.

2. a

25

Jasna Medvešek

SRE 13.40–16.30,

PON, TOR, ČET, PET 12.50–16.30

A1

5.

2. b

24

Andreja Sinjur

SRE 13.40–16.30,

PON, TOR, ČET, PET 12.50–16.30

A6

6.

2. c

27

Anja Segulin

SRE 13.40–15.30,

PON, TOR, ČET, PET 12.50–15.30

A2

7.

3. a , c

27

Nina Kocjan

Sara Štajdohar

PON 13.40–16.30, TOR 12.50–16.30,

SRE, PET 12.50–16.30,

ČET 13.40–16.30

B9

8.

3. b, c

29

Milena Smilovič

PON, ČET 13.40–15.30,

TOR, SRE, PET 12.50–15.30

B2

9.

4. a

26

Aleksander Žitko

PON, SRE, ČET 12.50–15.30,

TOR, PET 13.40–15.30

B7

10.

4. b

22

Nina Maver

PON, SRE 12.50–16.30,

TOR, PET 13.40–16.30

B 3

11.

4. c

21

Damjana Padovnik Lisac

PON, SRE, PET 12.50–15.30,

TOR, ČET 13.40–15.30

B 6

12.

5. b

21

Adriana Vitez

Anja Bošnjak

Amela Zgonik

PON, PET 13.40–14.10,

SRE 13.40–14.10,

TOR, ČET 13.40–14.10

Č 2

13.

5. a, c

26

Natalija Fabec

PON–PET 13.40–14.10

C 4