Individualna in skupinska pomoč je namenjena učencem, ki težje sledijo učnim vsebinam in poleg rednega pouka potrebujejo dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja. Z drugačnim načinom dela (individualni oz. skupinski pristop) učenci lažje osvojijo minimalne in temeljne učne cilje.

Individualna in skupinska učna pomoč bo organizirana za učence razredne in predmetne stopnje, ki imajo težave pri razumevanju in osvajanju učne snovi. Pomoč bo namenjena predvsem tistim otrokom, ki zaradi različnih vzrokov  ne zmorejo dosegati zastavljenih učnih ciljev in potrebujejo individualno vodenje in spremljanje.

Organizirana bo po predhodnem dogovoru in s soglasjem staršev, otroka in učiteljev. Potekala bo individualno ali v manjših skupinah, v času pouka oziroma v prostih urah učenca.

Individualno in skupinsko učno pomoč za učence na razredni in predmetni stopnji, ki ne

 zmorejo dosegati zastavljenih učnih ciljev, in za učence, ki želijo poglobiti svoje znanje, bodo izvajali učitelji. Potekala bo pred in po pouku.

Predmetna stopnja

Predmet

Razred

Učitelj-ica

PU MIZŠ

TJA

8., 9. r.

Tanja Nedeljkovič

0,5

KEM

8., 9. r.

Tanja Šterlinko Bužinel

0,5

 TJA

8. r.

Katja Krapež

0,5

MAT

9. r.

Vlasta Zrnec

0,5

ITJ

6.–9. r.

Svetlana Tratnik

1

SLJ

8. r.

Natalija Fabec

0,5

GEO

6. - 9. r.

Andreja Fabbro

0,5

ZGO

8., 9. r.

Zdravko Marenčič

0,5

SKUPAJ

   

4,5

 Razredna stopnja

Predmet

Razred

Učitelj-ica

PU MIZŠ

ISP

RS

Edita Mezgec

2

ISP

2., 3. r.

Andreja Sinjur

2

ISP

4. r.

Elda Puhalj

1

ISP

5. r.

Amela Zgonik

1

ISP

RS ITJ

Anja Segulin

1

ISP

1. r.

Nastja Rodela

0,5

SKUPAJ

 

 

7,5