Starši se o uspehu in vedenju svojega otroka lahko pogovorijo z razredniki in učitelji na govorilnih urah.

Enkrat tedensko bodo organizirane govorilne ure tudi v dopoldanskem času. Seznam govorilnih ur v dopoldanskem času bodo starši prejeli v septembru, objavljen pa bo tudi na oglasni deski in spletni strani šole. Zaradi organizacije vzgojno izobraževalnega procesa (nadomeščanje, druge obveznosti učitelja) starše prosimo, da se na dopoldanske govorilne ure telefonsko najavijo vsaj dva dni prej v tajništvo šole.
Govorilne ure v dopoldanskem in popoldanskem času bodo organizirane od oktobra 2017 do vključno maja 2018.

1. IN 2. TRILETJE

2. IN 3. TRILETJE

Dopoldanske govorilne ure

Pogovorne ure za učence

Učitelji bodo imeli govorilne-pogovorne ure tudi za učence, ki bodo namenjene tako reševanju vprašanj na učnem področju kot tudi drugih težavah, ki jih bodo učenci želeli rešiti z učiteljem.
Le-te bodo potekale po dogovoru z učiteljem.

Vsak teden bo po vnaprejšnji najavi imela pogovorne ure z učenci tudi ravnateljica.