1. IN 2. TRILETJE

Učiteljice od 1. do 5. razreda bodo imele govorilne ure od 17.00 do 18.30 v naslednjih časovnih terminih: 10. oktober 2017, 14. november 2017, 12. december 2017, 16. januar 2018, 13. februar 2018, 13. marec 2018, 10. april 2018, 22. maj 2018.

V tem časovnem terminu bodo imeli govorilne ure tudi učitelja ŠPO Nastasija Žilavec in Klemen Božič, v kabinetu telovadnice, Lara Bobič, v pisarni svetovalne delavke B 4, Nataša Kragelj, v pisarni pomočnice ravnateljice B 8 in Leja Arnejčič, v učilnici B 5.

2. IN 3. TRILETJE

Učitelji posameznih predmetnih področij od 6. do 9. razreda bodo imeli govorilne od 17. 00 do 18.30. Od 17.00 do 17.30 so govorilne ure namenjene staršem otrok oddelka.

Govorilne ure bodo: 3. oktober 2017, 7. november 2017, 5. december 2017, 9. januar 2018,
6. februar 2018, 6. marec 2018, 3. april 2018, 15. maj 2018

govorilne

*Učitelji Andreja Fabbro, Tanja Šterlinko Bužinel, Karmen Trampuž Kocjančič in Aleksander Žitko bodo imeli govorilne ure v popoldanskem času vsak drugi mesec, in sicer, 3. oktober 2017,
5. december 2017, 6. februar 2018 in 3. april 2018.