Control Panel

 

OBRAZCI

PREHRANA

  a) PRIJAVA

  b) ODJAVA

  c) SPREMEMBA PRIJAVE

PRIJAVA V ODDELEK JUTRANJEGA VARSTVA 

ODJAVA IZ ODDELKA JUTRANJEGA VARSTVA

PRIJAVA V ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA

ODJAVA IZ ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA

PERSPEKTIVNI ŠPORTNIKI IN UMETNIKI

VLAGA ZA STATUS PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA

VLAGA ZA STATUS PERSPEKTIVNEGA UMETNIKA

VLAGA ZA STATUS VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA

VLAGA ZA STATUS VRHUNSKEGAUMETNIKA

DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

 

WarningPRAVILNIKI

PUBLIKACIJA ZA ŠOL. LETO 2018/2019

VZGOJNI NAČRT

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

- priloga Pravilnika šolskega reda

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE

PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKI OBVEZNOSTI

PRAVILA O DELOVANJU SOLIDARNEGA SKLADA (Sredstva za solidarnostni sklad se lahko nakažejo na TR šole: 01250-6030657186, sklic 29791)

PRAVILA O DELOVANJU UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA

LETNI DELOVNI NAČRT

ŠOLSKI HIŠNI RED

 

 DRUGO

CENIK ŠOLSKI STORITEV 2018/2019