V sklopu razširjenega programa šola organizira dodatni in dopolnilni pouk. Učenci obiskujejo dodatni oziroma dopolnilni pouk, če starši za to podajo soglasje. Starše bomo s pisnim predlogom učiteljev o obiskovanju dopolnilnega in dodatnega pouka seznanili v začetku septembra in bodo svoje strinjanje pisno posredovali šoli preko soglasja.

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo standarde znanja. Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki potrebujejo pomoč pri učenju.

Na razredni stopnji bosta v vsakem oddelku dodatni in dopolnilni pouk organizirana pred ali po pouku, razen v 5. razredu, kjer bosta organizirana v kombinaciji z računalniškim opismenjevanjem, ki je vključeno v urnik.

Na predmetni stopnji pa bo ta oblika pouka potekala pred in po rednem pouku.

Predmet

Razred

Dodatni pouk

Dopolnilni pouk

Ure

SLJ

6.

Barbara Mahne

Barbara Mahne

1

MAT

6.

Vlasta Zrnec

Vlasta Zrnec

1

FIZ

8., 9.

Vlasta Zrnec

Vlasta Zrnec

0,5

TJA

7.

Katja Krapež

Katja Krapež

1

TJA

6.

Tanja Nedeljkovič

Tanja Nedeljkovič

1

SLJ

8.

Nuša Lavrič Mahne

Nuša Lavrič Mahne

0,5

SLJ

9.

Nuša Lavrič Mahne

Nuša Lavrič Mahne

0,5

SLJ

7.

Natalija Fabec

Natalija Fabec

1

MAT

8.

Irena Parovel

Irena Parovel

0,5

MAT

8.

Petra Cokan Klabjan

Petra Cokan Klabjan

0,5

MAT

9.

Irena Parovel

Irena Parovel

0,5

MAT

7. a

Irena Parovel

Irena Parovel

0,5

MAT

7. b

Petra Cokan Klabjan

Petra Cokan Klabjan

0,5

SKUPAJ

     

9