OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Učencem smo v aprilu 2018 ponudili na izbiro:

- 10 družboslovno-humanističnih predmetov, in sicer: kitajščina, verstva in etika I., retorika, likovno snovanje I., II., III., ansambelska igra, šolsko novinarstvo, gledališki klub in ples.

- 7 naravoslovno tehničnih-predmetov, in sicer: šport za zdravje, šport za sprostitev, izbrani šport - rokomet, genetika, rastline in človek, obdelava gradiv - les.

Na podlagi izbire učencev 7., 8. in 9. razreda bomo izvajali 15 izbirnih predmetov v 19 skupinah (20 ur tedensko). V septembru imajo učenci in učenke možnost spremeniti svojo izbiro. Vključijo se lahko v skupino, v kateri je še prosto mesto in je časovno usklajena z njihovim urnikom.

Zakon o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 81/06 in nadaljnji) daje učencem možnost izbire dveh ur izbirnih predmetov oziroma treh s soglasjem staršev. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, imajo možnost uveljavljanja obiskovanja glasbene šole namesto 1 ali 2 ur izbirnih predmetov. Obiskovanje izbirnih predmetov je obvezno, učenci so pri teh predmetih ocenjeni.

   

PREDMET

UČITELJ /UČITELJICA

Raz.

Sk.

Ure

 

Št. uč.

   

Družboslovno humanistični predmeti

       

1.

LS1

Likovno snovanje 1

Karmen Trampuž Kocjančič

7.

1

1

  8

2.

LS2

Likovno snovanje 2

Karmen Trampuž Kocjančič

8.

1

1

16

3.

LS3

Likovno snovanje 3

Karmen Trampuž Kocjančič

9.

1

1

20

4.

KI1

Kitajščina

Natalija Fabec

7., 8.

1

2

  6

5.

GKL

Gledališki klub

Natalija Fabec

7.–9.

1

1

  9

6.

VE1

Verstva in etika

Zdravko Marenčič

7.–9.

1

1

16

7.

ŠNO

Šolsko novinarstvo

Natalija Fabec

7.–9.

1

1

  8

Družboslovno humanistični predmeti

 

7

8

83

   

Naravoslovno tehnični predmeti

 

 

 

 

8.

GEN

Genetika

Damjana Padovnik  Lisac

9.

1

1

12

9.

IŠP

Izbrani šport – rokomet

Valter Gustinčič

7., 8.

1

1

15

10.

RČL

Rastline in človek

Damjana Padovnik Lisac

7.–9.

2

2

45

11.

ŠSP

Šport za sprostitev

Iris Štemberger Čeklić, Valter Gustinčič

7.–9.

2

3

44

12.

ŠZZ

Šport za zdravje

Valter Gustinčič,

Iris Štemberger Čeklić

7.– 9.

2

2

29

13.

OGL

Obdelava gradiv – les

Petra Cokan Klabjan

7.– 9.

2

2

26

14.

PLE

Ples

Klemen Božič

7.– 9.

1

1

 8

15.

ROD

Raziskovanje organizmov v domači okolici

Damjana Padovnik Lisac

7.– 9.

1

1

28

Naravoslovno tehnični predmeti

 

12

12

207

 

 

 

 

 

 

290

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Šola je za šolsko leto 2018/19 v sklopu razširjenega programa ponudila neobvezne izbirne predmete:

  • v 1. razredu prvi tuji jezik angleščino,
  • v 4., 5. in 6. razredu nemščino, šport, računalništvo, umetnost (glasbo) in tehniko,
  • v 7. in 8. in 9. razredu drugi tuji jezik nemščino.

Starši so odločitev šoli posredovali na pripravljenih soglasjih  v mesecu maju. Na podlagi prijav so bile oblikovane skupine.

Obiskovanje neobveznih izbirnih predmetov po odločitvi o obiskovanju je obvezno. Prisotnost učencev pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, starši morajo odsotnost opravičiti.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti, znanje učencev se ocenjuje, zaključne ocene se vpišejo v spričevalo.

  • RAZRED -  ANGLEŠČINA

Oddelek

Št. vključenih

Poučuje

Urnik

1. a

22

Leja Arnejčič

TOR 6. ura, PET 7. ura

1. b

23

Leja Arnejčič

SRE 7. ura, PET 6. ura

1. c

23

Leja Arnejčič

TOR 7. ura, ČET 7. ura

SKUPAJ

68

 

 

 

  • NIP 4., 5., 6., 7., 8., 9. razred

NIP

Št. vključenih

Poučuje

Urnik

ŠPORT

4. razred

13

Klemen Božič

TOR predura

ŠPORT

5. razred

20

Klemen Božič

PET predura

ŠPORT

6. razred

  8 

Klemen Božič

SRE predura

SKUPAJ

41

 

 

NEMŠČINA *

4. razred

20

Nina Maver

TOR in PET predura

NEMŠČINA

5., 6. razred

12

Nina Maver

PON in ČET predura

SKUPAJ

32

   

RAČUNALNIŠTVO

5. in 6. razred –

1. skupina

18

Tatjana Povše

TOR 7. ura

RAČUNALNIŠTVO

5. in 6. razred –

2. skupina

14

Tatjana Povše

ČET 7. ura

SKUPAJ

32

   

TEHNIKA

4., 5., 6. razred

15

Barbara Mahne

ČET predura

TEHNIKA

 5., 6. razred

7

Barbara Mahne

PON predura

SKUPAJ

22

   

SKUPAJ VKLJUČENIH v 2. in 3. VIZ

127

   

VSI UČENCI SKUPAJ

195