V šolskem letu bomo na podlagi izbire učencev 7., 8. in 9. razreda izvajali 15 izbirnih predmetov v  17 skupinah (19 ur tedensko). V septembru imajo učenci in učenke možnost spremeniti svojo izbiro. Vključijo se lahko v skupino, kjer je še prostor in je ta usklajena z njihovim urnikom.

Zakon o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 81/06 in nadaljnji) daje učencem možnost izbire dveh ur izbirnih predmetov oziroma treh s soglasjem staršev. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, imajo možnost uveljavljati pravico, da na šoli ne obiskujejo izbirnih predmetov. Obiskovanje izbirnih predmetov je obvezno, učenci so pri izbirnem predmetu ocenjeni.

izbirni

 

     NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI     


NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Šola je za šolsko leto 2017/18 v sklopu razširjenega programa ponudila neobvezne izbirne predmete:

  • v 1. razredu prvi tuj jezik angleščino,
  • v 4., 5. in 6. razredu nemščino, šport, računalništvo, umetnost (glasbo) in tehniko,
  • v 7. in 8. in 9. razredu drugi tuj jezik nemščino.

Starši so odločitev šoli posredovali na pripravljenih soglasjih  v mesecu maju. Na podlagi prijav so bile oblikovane skupine.

Obiskovanje neobveznih izbirnih predmetov po odločitvi o obiskovanju je obvezno. Prisotnost učencev pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, starši morajo odsotnost opravičiti.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti, znanje učencev se ocenjuje, zaključne ocene se vpišejo v spričevalo.