V tem šolskem letu bomo na roditeljskih sestankih:

 • starše seznanili z letnim načrtom dela oddelka in organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela šole v šolskem letu. Prvi roditeljski sestanek bo sklican v času od ponedeljka, 4. 9. 2018, do petka, 14. 9. 2018;
 • izpeljali tematski roditeljski sestanek z načrtovano vsebino (praviloma za starše posameznega razreda). Časovne termine bomo uskladili v dogovoru z zunanjimi strokovnimi sodelavci;
 • v oddelkih, kjer bomo organizirali šolo v naravi, le-to predhodno predstavili na roditeljskih sestankih;
 • predstavili program dela za naslednje šolsko leto: maj, junij 2019. Krajši program bodo pripravili učenci razreda.

Razrednik/razredničarka bo na roditeljskih sestankih starše obveščal/-a tudi o vzgojno-izobraževalnem delu učencev oddelka in se seznanjal/-a z njihovimi mnenji, stališči, predlogi ter jih v pisni obliki (kot zapisnik) posredoval/-a vodstvu šole.

VSEBINE TEMATSKIH RODITELJSKIH SESTANKOV

1.razred:

 1. razred: Učinkovita komunikacija z otrokom, Božena Ambrozius, univ.prof.ped.
 2. razred: Projekt »CAP« – preventivni program preprečevanja nasilja. Izvajajo ga šolski

                 svetovalni delavki Kiti Cegnar Vitez in Edita Mezgec ter učiteljica Jasna Fras.  

 1. razred:

5.razred:  

 1. razred:
 2. razred:
 3. razred:
 4. razred: Poklicna vzgoja in nacionalni preizkusi znanja, Kiti Cegnar Vitez.

                

   *   Šola za starše v letu 2018/2019: LAS MO Koper: lokalna akcijska skupina, ki deluje v okviru MO Koper organizira predavanja za starše na temo vzgoje otrok.

** Projekt CAP je preventivni program preprečevanja nasilja, ki ga na šoli izvajamo že vrsto let in  poteka v okviru društva Ključ. Izvajata ga šolski svetovalni delavki Kiti Cegnar Vitez in Edita Mezgec ter učiteljica Jasna Fras.