V tem šolskem letu bomo na roditeljskih sestankih:

- seznanili starše z letnim načrtom dela oddelka in organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela šole v šolskem letu. Prvi roditeljski sestanek bo sklican v času od ponedeljka 4. 9. 2017 do petka, 15. 9. 2017.
- izpeljali tematski roditeljski sestanek z načrtovano vsebino (praviloma za starše posameznega razreda). Časovne termine bomo uskladili v dogovoru z zunanjimi strokovnimi sodelavci;
- v oddelkih, kjer bomo organizirali šolo v naravi, bomo to predhodno predstavili na roditeljskih sestankih;
- v vseh oddelkih bomo predstavili staršem šolski projekt Osem krogov odličnosti;
- program dela za naslednje šolsko leto: maj 2018.
Razrednik/razredničarka bo na roditeljskih sestankih obveščal/a starše tudi o vzgojno-izobraževalnem delu učencev oddelka ter se seznanjal/a z mnenji, stališči, predlogi staršev, ki jih bo v pisni obliki (kot zapisnik) posredoval/a vodstvu šole.

VSEBINE TEMATSKIH RODITELJSKIH SESTANKOV

1.razred: Kako biti boljši starši, Kiti Cegnar Vitez – LAS MO Koper, Katja Golob
2. razred: Razvajenost, mag. Robert Trunkl – LAS MO Koper
3. razred: Projekt »CAP« preventivni program preprečevanja nasilja. Izvajajo ga šolski
svetovalni delavki Kiti Cegnar Vitez in Edita Mezgec ter učiteljica Jasna Fras.
4. razred: Postavljanje meja, komu, zakaj in kako, Božena Ambrozius – LAS MO Koper
5.razred: še ni določeno
6. razred: Junaki in radovedni hitri prstki; izvajalec LAS Koper
7. razred: LOG OUT
8. razred: LOG OUT
9. razred: Poklicna vzgoja in nacionalni preizkusi znanja, Kiti Cegnar Vitez.


* Šola za starše v letu 2017/2018: LAS MO Koper: lokalna akcijska skupina, ki deluje v okviru MO Koper
organizira predavanja za starše na temo vzgoje otrok.
** Projekt CAP je preventivni program preprečevanja nasilja, ki ga na šoli izvajamo že vrsto let in poteka
v okviru društva Ključ. Izvajata ga šolski svetovalni delavki Kiti Cegnar Vitez in Edita Mezgec in
učiteljica Jasna Fras.