PROGRAM ŠPORTNIH, NARAVOSLOVNIH, TEHNIŠKIH IN KULTURNIH DNI

Pripravljen je vsebinski program na osnovi predlogov strokovnih aktivov. Odgovorni nosilci dejavnosti bodo izvedli vse naloge, povezane z organizacijo dneva dejavnosti.
Na dan izvedbe dneva dejavnosti bo pred le-tem delovni sestanek, prav tako pa bo po izvedeni dejavnosti opravljena analiza.