Urnik pouka bo organiziran v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju (Ur. list RS, št. 58/12).

 

 

REKREATIVNI ODMOR

 

Po poskusni uveljavitvi rekreativnega odmora v preteklem šolskem letu, ki smo ga ocenili kot pozitivnega, ohranjamo v tekočem šolskem letu urnik pouka, ki vključuje rekreativni odmor. Urnik je sicer organiziran malce drugače. Z uveljavitvijo tega se spreminja tudi časovna razporeditev ur pouka, tako da se 8. šolska ura zaključi ob 15.40 in ne ob 15. 35 kot doslej.

Rekreativni odmor se bo odvijal ločeno za razredno in predmetno stopnjo in sicer za učence razredne stopnje po 3. šolski uri, za učence predmetne stopnje pa po 4. šolski uri.

RAZREDNA STOPNJA

šolska ura

 

čas trajanja

Dejavnost

predura

 

7.30 – 8.15

pouk, dopolnilni/dodatni pouk, ISP, pouk izbirnih predmetov, neobveznih izbirnih predmetov, interesne dejavnosti, ure OS

1. ura

 

8.20 – 9.05

pouk

2. ura

 

9.10 – 9.55

pouk

ODMOR

 

9.55 10.15    

malica

3. ura

 

10.15 – 11.00 

pouk

REKREATIVNI ODMOR

 

11.00 -11.20

 

4. ura

 

11.20 – 12.05  

pouk

5. ura

 

12.10 – 12.55   

pouk

6. ura

 

13.00 –13.45   

pouk, dopolnilni/dodatni pouk, interesne dejavnost, IP, NIP

KOSILO

 

12.15 14.45

 

7. ura

 

14.05– 14.50   

pouk, dopolnilni/dodatni pouk, interesne dejavnosti, IP, NIP

8. ura

 

14.55 – 15.40   

pouk, dopolnilni/dodatni pouk, interesne dejavnosti, IP, NIP

PREDMETNA STOPNJA

šolska ura

 

čas trajanja

Dejavnost

predura

 

7.30 – 8.15

pouk, dopolnilni/dodatni pouk, ISP, pouk izbirnih predmetov, neobveznih izbirnih predmetov, interesne dejavnosti, ure OS

1. ura

 

8.20 – 9.05

pouk

2. ura

 

9.10 – 9.55

pouk

ODMOR

 

9.55 10.10     

malica

REKREATIVNI ODMOR

  10.10 - 10.30  

3. ura

 

10.30 – 11.15 

pouk

4. ura

 

11.20 – 12.05

pouk

5. ura

 

12.10 – 12.55   

pouk

6. ura

 

13.00 –13.45   

pouk, dopolnilni/dodatni pouk, interesne dejavnost, IP, NIP

KOSILO

 

12.15 14.45

 

7. ura

 

14.05– 14.50   

pouk, dopolnilni/dodatni pouk, interesne dejavnosti, IP, NIP

8. ura

 

14.55 – 15.40   

pouk, dopolnilni/dodatni pouk, interesne dejavnosti, IP, NIP

  • Izbirni predmeti ter ure oddelčne skupnosti so del obveznega predmetnika OŠ in so vključeni v urnik. Dopolnilni in dodatni pouk, pouk neobveznih izbirnih predmetov ter interesne dejavnosti so del razširjenega programa OŠ in se izvajajo pred oziroma po pouku.
  • Pouk računalništva v 6. razredu bomo organizirali kot celoletno tečajno obliko in se bo izvajala pred oziroma po pouku.
  • Nadstandardni športni program se bo izvajal po pouku.