V okviru obveznega predmetnika bomo za posamezen razred organizirali dneve dejavnosti. Število dni dejavnosti za posamezen razred je 15.

Dnevi dejavnosti so namenjeni vsem učenkam in učencem in so del obveznega programa osnovne šole. V okviru dni dejavnosti se vsebine predmetov medsebojno povezujejo.

V spodnji tabeli je prikazano število dni dejavnosti za posamezni razred. Nekateri dnevi dejavnosti bodo za posamezni razred organizirani v okviru programa šole v naravi ali šole plavanja.

RAZRED

ŠPORT. DNEVI

TEHN. DNEVI

NAR. DNEVI

KULT.

DNEVI

 

1. razred*

5 (2 x šola plavanja)

3 (1 x šola plavanja)

3

4

2. razred

5

3

3

4

3. razred*

5

3

3 (1x naravoslovni dan v okviru ŠVN)

4

4. razred

5

4

3

3

5. razred*

5 (2x športni dan v okviru ŠVN)

4 (2x tehniški dan v okviru ŠVN)

3 (1x naravoslovni dan v okviru ŠVN)

3

6. razred

5

4

3

3

7. razred *

5  (2 x športni dan v okviru ŠVN)

4 (2 x tehniški dan v okviru ŠVN)

3 (1 x naravoslovni dan v okviru ŠVN)

3

8. razred

5

4

3

3

9. razred

5

4

3

3

*Dnevi dejavnosti bodo realizirani v okviru šole v naravi ali šole plavanja.