V sodelovanju z Gledališčem Koper se na šoli organizira ogled gledaliških predstav za učence od 1. do 9. razreda v okviru Festivala za mularijo SVETILNIK. Učenci si bodo ogledali različne gledališke predstave. Ogled gledaliških predstav bo v sodelovanju s pomočnico ravnateljice Tanjo Šterlinko Bužinel koordinirala učiteljica slovenščine Nuša Lavrič Mahne.