Učencem smo v aprilu 2022 ponudili na izbiro 8 družboslovno humanističnih predmetov in sicer: nemščina I, nemščino II, nemščino III, verstva in etika, retorika, ples, šolsko novinarstvo in ansambelska igra in 10 naravoslovno tehničnih predmetov: sodobna priprava hrana, genetika, računalništvo – urejanje besedil, multimedija, šport za sprostitev, šport za zdravje, izbrani šport – rokomet, poskusi v kemiji,okoljska vzgoja in načini prehranjevanja.

Učenci so izbrali:

- 7 družboslovno-humanistične predmete

- 10 naravoslovno tehničnih-predmetov

Na podlagi izbire učencev 7., 8. in 9. razreda bomo tako izvajali 17 izbirnih predmetov v 20 skupinah (30 ur tedensko). V septembru imajo učenci in učenke možnost spremeniti svojo izbiro. Vključijo se lahko v skupino, v kateri je še prosto mesto in je časovno usklajena z njihovim urnikom.

Zakon o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 81/06 in nadaljnji) daje učencem možnost izbire dveh ur izbirnih predmetov oziroma treh s soglasjem staršev. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, imajo možnost uveljavljanja obiskovanja glasbene šole namesto 1 ali 2 ur izbirnih predmetov.

Za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov je v šolskem letu 2020/2021 zaprosilo 16. učencev od 7. do 9. razreda in sicer 9 učencev 6. razreda, 3 učenci 8. razreda in 4. učenci 9. razreda.

   

PREDMET

UČITELJ /UČITELJICA

Razred

Sk.

 

Ure

 

Št. uč.

   

Družboslovno humanistični predmeti

       

1.

 

Ansambelska igra Nina Kocjan 7. - 9. r 1 1 21
2.    Nemščina I in II Nina Maver 8. - 9. r 1 2 9

3.

 

Nemščina III Nina Maver 8. - 9. r 1 2 10

4.

  Ples Klemen Božič 7. - 9. 1 2 28
5.   Šolsko novinarstvo Barbara Mahne 7. - 8. r 1 1 11
6.   Verstva in etika  I Nejc Potočnik 7. - 9. r 1 1 8

            

 

6

9

87

   

Naravoslovno tehnični predmeti

 

 

 

 

7.

IŠP

Izbrani šport – rokomet

Mladen Railić

7. - 9. r

2

3

41

8.

SPH

Sodobna priprava hrane Valentina Brzuhalski

7. - 9. r

2

3

41

9.

GEN

Genetika

Damjana Padovnik Lisac

 9.

1

1

11

10.

ŠSP

Šport za sprostitev

Mladen Railić, Tanja Vončina

 7. - 9.

2

3

45

11.

ŠZZ

Šport za zdravje

Mladen Railić

 7. - 9.

1

2

28

12.

MME

Multimedija

Aleksander Žitko

 8. r

1

2

23

13.

UBE

Urejanje besedil Aleksander Žitko 7. r 1 1 11
14. POK Poskusi v kemiji Valentina Brzuhalsky 8. - 9. r 2 3 33

15.

NPH

Načini prehranjevanja

Valentina Brzuhalsky

9. r

1

2

28

16. OV1 Okoljska vzgoja 1 Damjana Padovnik Lisac 7. - 9. r 1 1 18

 

 

14

21

279

 

 

 

 

20

30

366