Učencem smo v aprilu 2022 ponudili na izbiro 8 družboslovno humanističnih predmetov in sicer: nemščina I, nemščino II, nemščino III, verstva in etika, retorika, ples, šolsko novinarstvo in ansambelska igra in 10 naravoslovno tehničnih predmetov: sodobna priprava hrana, genetika, računalništvo – urejanje besedil, multimedija, šport za sprostitev, šport za zdravje, izbrani šport – rokomet, poskusi v kemiji,okoljska vzgoja in načini prehranjevanja.

Učenci so izbrali:

- 4 družboslovno-humanistične predmete

- 12 naravoslovno tehničnih-predmetov

Na podlagi izbire učencev 7., 8. in 9. razreda bomo tako izvajali 17 izbirnih predmetov v 20 skupinah (30 ur tedensko). V septembru imajo učenci in učenke možnost spremeniti svojo izbiro. Vključijo se lahko v skupino, v kateri je še prosto mesto in je časovno usklajena z njihovim urnikom.

Zakon o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 81/06 in nadaljnji) daje učencem možnost izbire dveh ur izbirnih predmetov oziroma treh s soglasjem staršev. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, imajo možnost uveljavljanja obiskovanja glasbene šole namesto 1 ali 2 ur izbirnih predmetov.

Za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov je v šolskem letu 2020/2021 zaprosilo 16. učencev od 7. do 9. razreda in sicer 9 učencev 6. razreda, 3 učenci 8. razreda in 4. učenci 9. razreda.

   

Predmet

Učitelj

Razred

Št. sk.

Št. ur

Št. uč.

   

Družboslovno humanistični predmeti

       

1.

ANI

Ansambelska igra

Nina Kocjan

7. - 9.

1

1

27

2.

NEM1

Nemščina I

Nina Maver

7. - 9.

1

2

9

3.

NEM 2 + 3

Nemščina II. + III.

Nina Maver

8. - 9.

1

2

6

4.

PLE

Ples

Klemen Božič

7. – 9.

1

1

13

 

     

4

6

55

   

Naravoslovno tehnični predmeti

 

 

 

 

5.

LS 1

Likovno snovanje I

Katja Stanek

7.

1

1

14

6.

LS 2

Likovno snovanje II

Katja Stanek

8.

1

1

16

7.

LS 3

Likovno snovanje III

Katja Stanek

9.

1

1

  7

8.

IŠP

Izbrani šport – odbojka

Nov

7.- 9.

3

3

58

9.

SPH

Sodobna priprava hrane

Valentina Brzuhalski

7. - 8.

3

3

60

10.

ŠSP

Šport za sprostitev

Tanja Vončina/nov

8. - 9.

1

2

21

11.

ŠZZ

Šport za zdravje

Tanja Vončina/nov

7. - 8.

1

2

28

12.

MME

Multimedija

Aleksander Žitko

8.

1

1

12

13.

ŠHO

Šahovske osnove

Enej Starc

7.

2

2

53

14.

NPH

Načini prehranjevanja

Valentina Brzuhalski

9.

2

2

40

15.

POK

Poskusi v kemiji

Tanja Šterlinko Bužinel

8.-9.

1

1

17

16.

GEN

Genetika

Damjana Padovnik Lisac

9.

1

1

16

       

18

20

342

VSI

       

22

26

397