ODDELEK

RAZREDNIK/

RAZREDNIČARKA

KORAZREDNIK/

KORAZREDNIČARKA

UČILNICA

VSI

ŽENSKE

MOŠKI

1. a

Češarek Nataša

Nastja Rodela

A 5

22

11

11

1. b

Jakomin Tamara

Tanja Muženič

A 4

23

11

12

1. c

Zgonik Amela

Urška Bandelj Omar

A 3

23

11

12

1. razred

     

68

33

35

2. a

Katja Matejčič

Mateja Čanadi

A 6

21

8

13

2. b

Brina Kučera Šmon

Eva Fišer

A 2

22

9

13

2. c

Jasna Fras

Ana Marija Antončič

A 1

23

9

14

2. razred

     

72

39

33

3. a

Nika Kara

Maja Črnigoj

B1

24

12

12

3. b

Mojca Halužan

Nina Maver

B 9

23

13

10

3. c

Kristi Žnidarčič

Lara Flego

B 2

25

14

11

3. razred

     

72

39

33

1. TRIL.

     

206

98

108

4. a

Ester Križman

Aleksander Žitko

 

B 6

21

11

10

4. b

Agata Trontelj

B 7

20

10

10

4. c

Alja Valentina Škrlj E 1 22 11 11

4. č

Zdenka Tedeško B 7 22 10 12

4. razred

     

85

42

43

5. a

Anja Bošnjak

 

Lara Spremo

 

E 2

23

10

13

5. b

Sara Hrvatin

C 4

25

14

14

5. razred

     

48

22

26

6. a

Barbara Mahne

Nataša Kragelj

Č 3

20

11

9

6. b

Tanja Vončina

Dimitrije Parodić

E 3

22

10

12

6. c

Milena Smilovič

Andreja Sinjur

C 2

21

14

13

6. č

Petra Cokan Samantha Sever Č 2 22 11 11

6. razred

     

85

44

41

2. triletje

     

211

108

110

7. a

Karin Černac

Natalija Fabec

D 3

27

13

14

7. b

Tanja Buneta Nedeljković

Danijela Jelisavac

D 4

25

14

11

7. c

Valentina Brzuhalski

Sara Deisinger

C 3

26

14

12

7. razred

     

78

41

37

8. a

Iris Štemberger Čeklić

Aleksandra Šutić

Č 4

24

13

11

8. b

Katja Krapež

Damjana Padovnik Lisac

Č 1

24

12

12

8. c

Nejc Potočnik

Nuša Lavrič Mahne

C 1

23

11

12

8. razred

     

71

36

35

9. a

Vlasta Zrnec 

Edita Mezgec

D 2

25

11

14

9. b

Mateja Stolica

Nina Kocjan

B 12

19

10

9

9. c

Klemen Božič

Katja Stanek

D 1

21

7

14

9. razred

     

65

28

37

3. triletje

     

214

105

109

SKUPAJ*

     

638

311

327

*Število učencev in oddelkov na dan 1. 9. 2022

 

V šolskem letu 2022/2023 smo pouk organizirali v 27 oddelkih in sicer v 15 oddelkih na razredni stopnji in 12 oddelkih na predmetni stopnji. V primerjavi s preteklim šolskim letom je na šoli en oddelek več in sicer na predmetni stopnji.

V septembru 2022 šolo obiskuje 642 učencev.