ODDELEK

RAZREDNIK/

RAZREDNIČARKA

KORAZREDNIK/

KORAZREDNIČARKA

UČILNICA

VSI

ŽENSKE

MOŠKI

1. a

Češarek Nataša

Urška Bandelj Omar

A 5

22

8

14

1. b

Jakomin Tamara

Klara Valenčič

A 4

23

10

13

1. c

Zgonik Amela

Urška Bandelj Omar

A 3

23

9

14

1. razred

     

68

27

41

2. a

Nika Karas 

Jasna Fras

A 6

25

12

13

2. b

Brina Kučera Šmon - (N. Rodela)

Hana Skrt

A 2

23

13

10

2. c

Anja Žuran – 

(L. Bobič)

Darja Perovič

A 1

25

14

11

2. razred

     

73

39

34

3. a

Mojca Halužan

Lucia Allegra

B 9

20

10

10

3. b

Leticija Jurinčič

Nataša Kragelj

B 3

20

10

10

3. c

Kristi Žnidarčič

Lara Flego

B 2

22

11

11

3. č

Vesna Šare

Aleksander Žitko

B 1

20

11

9

3. razred

     

82

42

40

1. TRIL.

     

223

108

116

4. a

Ester Križman

Samantha Sever

B 6

23

8

15

4. b

Zdenka Tedeško

Nina Maver

B 7

23

11

12

4. razred

     

46

19

27

5. a

Adriana  Vitez

Sara Deisinger

E 2

29

16

13

5. b

Anja  Bošnjak

Sonja Hrvatin

C 4

28

14

14

5. c

Andreja Sinjur

Elda Puhalj

E 1

28

15

13

5. razred

     

85

45

40

6. a

Karin Černac

Mladen Railić

Č 3

27

13

14

6. b

Milena Smilovič

Kiti Cegnar Vitez

C 3

26

14

12

6. c

Valentina Brzuhalski

Barbara Mahne

E 3

27

14

13

6. razred

     

80

41

39

2. triletje

     

211

105

106

7. a

Iris Štemberger Čeklić 

Dijana Grujić

C 1

22

12

10

7. b

Katja Krapež

Matic Lozinšek

D 3

22

12

10

7. c

Nejc Potočnik

Valter Gustinčič

C 2

20

11

9

7. razred

     

64

35

29

8. a

Vlasta Zrnec

Edita Mezgec

D 2

27

12

15

8. b

Mateja Stolica

Tanja Nedeljkovič

D 1

26

11

15

8. c

Klemen Božič

Karmen 

Trampuž Kocjančič

D 4

22

8

14

8. razred

     

75

31

44

9. a

Natalija Fabec 

Nuša Lavrič Mahne

Č 4

24

13

11

9. b

Nina Kocjan

Irena Parovel

Č 1

21

12

9

9. c

Damjana Padovnik Lisac

Petra Cokan

Č 2

24

12

12

9. razred

     

69

37

32

3. triletje

     

208

103

105

SKUPAJ*

     

642

316

326

*Število učencev in oddelkov na dan 1. 9. 2022

 

V šolskem letu 2022/2023 smo pouk organizirali v 27 oddelkih in sicer v 15 oddelkih na razredni stopnji in 12 oddelkih na predmetni stopnji. V primerjavi s preteklim šolskim letom je na šoli en oddelek več in sicer na predmetni stopnji.

V septembru 2022 šolo obiskuje 642 učencev.