STROKOVNI DELAVCI ŠOLE 

Strokovni delavec/delavka                 

                      Delovno mesto

                                         Učitelji na razredni stopnji

Urška Bandelj Omar

          2. učiteljica v 1. razredu, učiteljica v podaljšanem bivanju

Lara Bobič

          Učiteljica razrednega pouka

 

Anja Bošnjak

          Učiteljica razrednega pouka, učiteljica v jutranjem varstvu

Nataša Češarek

          Učiteljica razrednega pouka

Jasna Fras

            Učiteljica razrednega pouka

Mojca Halužan

            Učiteljica razrednega pouka, učiteljica v jutranjem varstvu

Sara Hrvatin

          Učiteljica razrednega pouka, učiteljica v jutranjem varstvu

Tamara Jakomin

            Učiteljica razrednega pouka, učiteljica v

          jutranjem varstvu

 
Nika Karas

          Učiteljica  razrednega pouka

Nataša Kragelj

          Učiteljica razrednega pouka  -

          italijanščina, učiteljica v jutranjem varstvu

Ester Križman

          Učiteljica razrednega pouka

Brina Kučera Šmon

          Učiteljica  razrednega pouka, učiteljica v jutranjem varstvu

Katja Matejčič

            Učiteljica razrednega pouka

Tanja Muženič

             2. učiteljica v 1. razredu, učiteljica v podaljšanem bivanju

Nastja Rodela

          2. učiteljica v 1. razredu

Lara Spremo

          Učiteljica razrednega pouka - angleščina

Alja Valentina Škrlj

          Učiteljica razrednega pouka, učiteljica v jutranjem varstvu

Zdenka Tedeško

          Učiteljica razrednega pouka 

Ana Marija Tončič

          Učiteljica razrednega pouka - italijanščina, učiteljica v

          podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu

Agata Trontelj

          Učiteljica razrednega pouka

Amela Zgonik

          Učiteljica razrednega pouka, učiteljica v jutranjem varstvu

Kristi Žnidarčič

          Učiteljica razrednega pouka

Tanja Muženič

          Učiteljica razrednega pouka, učiteljica v jutranjem varstvu

Učitelji v podaljšanem bivanju

Mateja Čanadi

           Učiteljica v podaljšanem bivanju

Jasmina Čargo

           Učiteljica v podaljšanem bivanju

Maja Črnigoj

         Učiteljica v podaljšanem bivanju

Siniša Drobnjak

         Učitelj v podaljšanem bivanju

Snežana Lazić

         Učiteljica v podaljšanem bivanju

Sandra Lenaršič

         Učiteljica v podaljšanem bivanju

Tamara Mlakar

         Učiteljica v podaljšanem bivanju

Andreja Sinjur

         Učiteljica v podaljšanem bivanju
 

Učitelji na predmetni stopnji

Klemen Božič

         Učitelj predmetnega pouka

Valentina Brzuhalski

         Učiteljica predmetnega pouka, vodja šolske prehrane

Tanja Buneta Nedeljković

         Učiteljica predmetnega pouka

Tanja Šterlinko Bužinel

         Pomočnica ravnateljice, učiteljica predmetnega pouka

Petra Cokan 

         Učiteljica predmetnega pouka

Karin Černac

         Učiteljica predmetnega pouka

Sara Deisinger

         Učiteljica predmetnega pouka, učiteljica razrednega pouka -

         angleščina,

Natalija Fabec

         Učiteljica predmetnega pouka

Valter Gustinčič

         Učitelj predmetnega pouka

Nina Kocjan

         Učiteljica predmetnega pouka, učiteljica v podaljšanem     

         bivanju 

Katja Krapež

         Učiteljica predmetnega  pouka

Nuša Lavrič Mahne

         Učiteljica predmetnega pouka

Barbara Mahne

         Učiteljica razrednega pouka, učiteljica v jutranjem varstvu

Nina Maver

         Pomočnica ravnateljice, učiteljica predmetnega pouka,

         učiteljica v podaljšanem bivanju

Damjana Padovnik Lisac

         Učiteljica predmetnega pouka

Dimitrije Prodić

         Učitelj predmetnega pouka, učitelj v jutranjem varstvu

Nastasija Potočnik

         Učiteljica predmetnega pouka

Nejc Potočnik

         Učitelj predmetnega pouka

Naja Savarin

         Učiteljica predmetnega pouka

Milena Smilovič

         Učiteljica predmetnega pouka

Katja Stanek

         Učiteljica predmetnega pouk

Enej Starc

         Učitelj predmetnega pouka, učitelj v jutranjem varstvu

Mateja Stolica

         Učiteljica predmetnega pouka

Iris Štemberger Čeklić

         Učiteljica predmetnega pouka, učiteljica v

         jutranjem varstvu

Tanja Šterlinko Bužinel

         Pomočnica ravnateljice, učiteljica predmetnega pouka

Tanja Vončina

         Učiteljica predmetnega pouka, učiteljica v

         jutranjem varstvu

Vlasta Zrnec

         Učiteljica predmetnega pouka

   

Vesna Bidoli

         Knjižničarka

Danijela Jelisavac

         Šolska svetovalna delavka

Edita Mezgec

         Šolska svetovalna delavka, učiteljica dodatne strokovne

         pomoči

Samantha Sever

         Šolska svetovalna služba, učiteljica v jutranjem varstvu

Aleksandra Šutić

         Učiteljica individualne in skupinske pomoči

Aleksander Žitko

        Računalnikar organizator informacijskih dejavnosti, učitelj

        predmetnega pouka

 

UPRAVNO ADMINISTRATIVNI DELAVCI ŠOLE

 

Delovno mesto

Mateja Šturm

        Poslovna sekretarka 

Anja Petvar

        Računovodja

Anja Blažina

        Knjigovodja  -  šolske storitve

Irena Žagar

        Knjigovodja

Petra Dobrinja

        Administrator, čistilka

 

TEHNIČNO OSEBJE

 

Delovno mesto

Semira Hasanagić

         Čistilka

Semira Hasanagić

         Čistilka

Tatjana Janković Stočko

         Čistilka

Belkisa Keškić

         Čistilka

Sherife Krasniqi

         Čistilka

Dragojla Nedeljković

         Čistilka

Tatjana Janković Stočko

         Čistilka

Ljubinka Sarić

         Čistilka

Petra Dobrinja

         Čistilka

Rajka Terzić

         Čistilka

 

Dražen Buneta

         Hišnik

Mladen Terzić

         Hišnik 

 

 
Edisa Abdaković          Kuharska pomočnica

Biljana Čančar

         Vodja kuhinje  

Silvia Čermelj

         Kuharica

Zvjezdana Gvero 

         Kuharica

Vesna Hrvatin

        Kuharska pomočnica

Maryna Liubichich

         Kuharska pomočnica

Milena Vidić

         Kuharska pomočnica

 SPREMLJEVALCI

 

Delovno mesto

 Mavricij Cergol Ratoša

     Spremljevalec

 Bojan Lipovac

     Spremljevalka

 Ticijana Plahuta

     Spremljevalka

 Leila Winkler

     Spremljevalka

 

INFORMATOR - VARNOSTNIK 

   

     

Bernarda Kouvan  

     

JAVNI DELAVCI

 

Aljoša Križ

 

Jan Tomšič