STROKOVNI DELAVCI ŠOLE 

Strokovni delavec/delavka                 

                      Delovno mesto

                                         Učitelji na razredni stopnji

Lucia Allegra

          Učiteljica razrednega pouka - italijanščina, učiteljica v podaljšanem bivanju

Urška Bandelj Omar

          2. učiteljica v 1. razredu, učiteljica v jutranjem varstvu

Lara Bobič

          Učiteljica razrednega pouka

 

Anja Bošnjak

          Učiteljica razrednega pouka

Nataša Češarek

          Učiteljica razrednega pouka

Flego Lara

            Učiteljica razrednega pouka - angleščina

Halužan Mojca

            Učiteljica razrednega pouka

Tamara Jakomin

            Učiteljica razrednega pouka, učiteljica v jutranjem varstvu  

Leticija Jurinčič

          Učiteljica razrednega pouka, učiteljica v jutranjem varstvu

Nika Karas

          Učiteljica  razrednega pouka, učiteljica v jutranjem varstvu

Kodarin Leja

          Učiteljica  razrednega pouka - angleščina

Nataša Kragelj

          Učiteljica razrednega pouka  - italijanščina

Ester Križman

          Učiteljica razrednega pouka

Brina Kučera Šmon

          Učiteljica  razrednega pouka, učiteljica v jutranjem varstvu

Mladen Railić

        Učitelj predmetnega pouka, učitelj nadstandardnega športnega programa, učitelj v   

        jutranjem varstvu

Nastja Rodela

          Učiteljica razrednega pouka

Andreja Sinjur

          Učiteljica razrednega pouka, učiteljica v podaljšanem bivanju

Vesna Šare

          Učiteljica razrednega pouka

Zdenka Tedeško

          Učiteljica razrednega pouka 

Klara Valenčič

          2. učiteljica v 1. razredu, učiteljica v podaljšanem bivanju

Adriana Vitez

          Učiteljica razrednega pouka

Zdenka Tedeško

          Učiteljica razrednega pouka

Amela Zgonik

          Učiteljica razrednega pouka, učiteljica v jutranjem varstvu

Nastasija Potočnik

          Učiteljica predmetnega pouka, učiteljica nadstandardnega športnega programa,

           učiteljica v jutranjem varstvu

Kristi Žnidarčič

          Učiteljica razrednega pouka

Tanja Muženič

          Učiteljica razrednega pouka, učiteljica v jutranjem varstvu

Anja Žuran

          Učiteljica razrednega pouka, učiteljica v jutranjem varstvu

Učitelji v podaljšanem bivanju

Valter Gustinčič

           Učitelj v podaljšanem bivanju

Elda Puhalj

         Učiteljica v podaljšanem bivanju

Jasna Fras

         Učiteljica v podaljšanem bivanju, učiteljica v jutranjem varstvu

Zdravko Marenčič

         Učitelj v podaljšanem bivanju

Mateja Simončič

         Učiteljica v podaljšanem bivanju
Julija Ražem

         Učitelj v podaljšanem bivanju

Učitelji na predmetni stopnji

Klemen Božič

         Učitelj predmetnega pouka, učitelj nadstandardnega športnega programa

Valentina Brzuhalski

         Učiteljica predmetnega pouka, vodja šolske prehrane

Tanja Šterlinko Bužinel

         Pomočnica ravnateljice, učiteljica predmetnega pouka

Petra Cokan 

         Učiteljica predmetnega pouka

Karin Černac

         Učiteljica predmetnega pouka, učiteljica v jutranjem varstvu

Sara Deisinger

         Učiteljica predmetnega pouka, učiteljica razrednega pouka - angleščina, učiteljica v

         podaljšanem bivanju

Natalija Fabec

         Učiteljica predmetnega pouka

Valter Gustinčič

         Učitelj predmetnega pouka

Nina Kocjan

         Učiteljica predmetnega pouka, učiteljica v podaljšanem bivanju 

Katja Krapež

         Učiteljica predmetnega  pouka

Nuša Lavrič Mahne

         Učiteljica predmetnega pouka

Matic Lozinšek

         Učitelj predmetnega pouka, učitelj v jutranjem varstvu

Barbara Mahne

         Učiteljica razrednega pouka, učiteljica v jutranjem varstvu

Nina Maver

         Učiteljica predmetnega pouka, učiteljica v podaljšanem bivanju

Tanja Nedeljković

         Učiteljica predmetnega pouka

Damjana Padovnik Lisac

         Učiteljica predmetnega pouka, učiteljica v podaljšanem bivanju

Irena Parovel

         Učiteljica predmetnega pouka

Nejc Potočnik

         Učitelj predmetnega pouka
Iris Štemberger Čeklić

        Učiteljica predmetnega pouka

Milena Smilovič

         Učiteljica predmetnega pouka

Mateja Stolica

         Učiteljica predmetnega pouka

Karmen Trampuž Kocjančič

         Učiteljica predmetnega pouka

Tanja Vončina

         Učiteljica predmetnega pouka, učiteljica v jutranjem varstvu

Vlasta Zrnec

         Učiteljica predmetnega pouka

Vesna Bidoli

         Knjižničarka

Dijana Grujić

         Šolska svetovalna delavka, učiteljica v podaljšanem bivanju

Edita Mezgec

         Šolska svetovalna delavka, učiteljica dodatne strokovne pomoči

Samantha Sever

         Šolska svetovalna služba, učiteljica v podaljšanem bivanju

Hana Skrt

         Šolska svetovalna delavka, učiteljica v jutranjem varstvu

Danijela Jelisavac

         Šolska svetovalna delavka

Aleksander Žitko

        Računalnikar organizator informacijskih dejavnosti, učitelj predmetnega pouka

 

UPRAVNO ADMINISTRATIVNI DELAVCI ŠOLE

 

Delovno mesto

Mateja Šturm

        Poslovna sekretarka 

Anja Petvar

        Računovodja

Anja Blažina

        Knjigovodja  -  šolske storitve

Irena Žagar

        Knjigovodja

Petra Dobrinja

        Administrator

 

TEHNIČNO OSEBJE

 

Delovno mesto

Rasema Hafizović

         Čistilka

Semira Hasanagić

         Čistilka

Belkisa Keškić

         Čistilka

Dragojla Nedeljković

         Čistilka

Tatjana Janković Stočko

         Čistilka

Ljubinka Sarić

         Čistilka

Petra Dobrinja

         Čistilka

Rajka Terzić

         Čistilka

Sherife Krasniqi

         Čistilka

Dražen Buneta

         Hišnik

Mladen Terzić

         Hišnik 

Biljana Čančar

         Vodja kuhinje  

Silvia Čermelj

         Kuharica

Zvjezdana Gvero 

         Kuharica

Edisa Abdaković

         Kuharska pomočnica

Milena Vidić

         Kuharska pomočnica

Maryna Liubichich

         Kuharska pomočnica

 SPREMLJEVALCI

 

Delovno mesto

 Neža Dolinšek

     Spremljevalka

 Ticijana Plahuta  

     Spremljevalka

 Kelly Švab

     Spremljevalka

 Bojan Lipovac

     Spremljevalec

Mavricij Cergol Ratoša

     Spremljevalec

 

INFORMATOR

 Valentina Stamenković

   

     Informatorka