V sodelovanju z območnim združenjem Rdečega križa Koper bomo tudi v letošnjem letu speljali program Humanitarne vrednote in prostovoljstvo v 1., 2. in 3. razredu. V 4. razredu bodo učenci sodelovali na kvizu »Kaj vem o Rdečem križu« na prireditvi Rdeči križ in mladi prostovoljci za boljši svet v maju 2022.

V oddelkih 6. razreda bomo v okviru projekta izvedli delavnico o spodbujanju humanitarnih vrednot in občutenju do sočloveka ter razumevanju drugačnosti, v oddelkih 7. razreda pa delavnico Nahrbtnik rdečega križa, s katero bomo obnovili znanje o humanitarnih vrednotah iz preteklih let. Delavnice bomo izvedli na šoli v okviru ur naravoslovja.

Na šoli bomo sodelovali z območnim združenjem Rdečega križa pri izvedbi dobrodelnih akcij, z zbiralnimi akcijami, ustvarjanjem in ozaveščanjem. Prav tako se bomo pridružili projektom Karitas-a.

Nosilka dejavnosti in koordinatorica na razredni stopnji bo Anja Bošnjak, na predmetni stopnji pa Milena Smilovič.