OBRAZCI

PREHRANA

  a) PRIJAVA

  b) ODJAVA

  c) SPREMEMBA PRIJAVE

  

 

JUTRANJE VARSTVO

PRIJAVO IN ODJAVO  ZA JUTRANJE VARSTVO V ŠOLSKEM LETU 2023/2024 STARŠI UREDITE V TAJNIŠTVU ŠOLE..

 PODALJŠANO BIVANJE

PRIJAVO IN ODJAVO  ZA PODALJŠANO BIVANJE V ŠOLSKEM LETU 2023/2024 STARŠI UREDITE V TAJNIŠTVU ŠOLE.

INTERESNE DEJAVNOSTI

PRIJAVNICA - INTERESNE DEJAVNOSTI

 

 


PERSPEKTIVNI ŠPORTNIKI IN UMETNIKI

VLOGA ZA STATUS PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA

VLOGA ZA STATUS PERSPEKTIVNEGA UMETNIKA

VLOGA ZA STATUS VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA

VLOGA ZA STATUS VRHUNSKEGAUMETNIKA

DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

        PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

 


PRAVILNIKI

LETNI DELOVNI NAČRT 2023/2024

POROČILO O REALIZACIJI LDN 2022/2023

PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

VZGOJNI NAČRT

ŠOLSKI HIŠNI RED

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

- priloga Pravilnika šolskega reda

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE

PRAVILA VEDENJA V JEDILNICI

PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKI OBVEZNOSTI

PRAVILNIK ŠOLSKEGA SKLADA

ŠOLSKA PRAVILA ZA UPORABO ORODIJ ZA POUČEVANJE NA DALJAVO

KNJIŽNIČNI RED ŠOLSKE KNJIŽNICE OŠ DUŠANA BORDONA  SEMEDELA- KOPER

 

 

AKT O USTANOVITVI 

AKT O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA DUŠANA BORDONA SEMEDELA - KOPER

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dušana Bordona Semeda-Koper (15.april 1999)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dušana Bordona Semeda-Koper (19.april 2007)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dušana Bordona Semeda-Koper (22.april 2010)

 

DRUGO

CENIK ŠOLSKIH STORITEV

PRAVILNIK O UPRAVLJANJU  UČBENIŠKIH SKLADOV

OPRAVIČILO IZOSTANKA