MARTIN KRPAN – PROGRAM ZA UČENJE SOCIALNIH VEŠČIN

Program vključuje večkratne intervencije, ki se osredotočajo na učenje socialnih veščin, uporabnih v širokem spektru situacij in se hkrati dotika preventive na področju zasvojenosti z alkoholom in tobakom. Teme vključene v program so: grajenje skupinske dinamike, učinkovita komunikacija, reševanje konfliktov, medvrstniško nasilje, vpliv medijev in družbenih omrežjih. Program izvajajo prostovoljci Brez izgovora Slovenija (No excuse).