Sobivanje, društvo za trajnostni razvoj, je bilo ustanovljeno z namenom izvajanja projektov za splošno dobro, vzgojo in izobraževanje na področju trajnostnega razvoja. V letošnji program, Šola Sobivanja, vključuje različne projekte, ki celostno pokrivajo tematiko trajnostnega razvoja. Na šoli bomo letos sodelovali pri treh.