Športni dnevi

Katja Matejčič

    Tehniški dnevi

    Jasna Fras

    Naravoslovni            dnevi

    Brina Kučera              Šmon

    Kulturni dnevi

    Jasna Fras

Mini olimpijada

8. september 2023

Plezalni center Koper

    Veseli december

    november/               december 2023

    Varnost v prometu

    september 2023

    Gledališka predstava

     po programu Gledališča         Koper

    september 2023

Jesenski pohod – Markov hrib

oktober 2023

    EKODAN

    januar 2024

    Od zrna do kruha

    Narin pri Pivki

    april 2024

    Novoletni živ žav,

    22. december 2023

Spomladanski pohod – Kokoška  oz. **Triban

marec 2024

   Pomladni izdelek

    marec 2024

    Kobilarna Lipica 

    maj 2024

    Slovenski  kulturni                 praznik

    februar 2024

Športne igre

september/oktober 2023

   

    Zaključek Bralne značke

    junij 2024

Zlati sonček/Atletika

april 2024