ŠOLE V NARAVI ORGANIZIRANE V OKVIRU CŠOD 

- 3. razred: Šola plavanja v okviru ŠVN CŠOD Cerkno od 3. 10. 2022 do 7. 10. 2022 in od 17. 10. 2022 do 21. 10. 2022

 

- 5. razred: Smučarska šola v naravi v CŠOD Kranjska Gora od 9. 1. 2023 do 13. 01. 2023 in od 16. 1. 2023 do 20.1. 2023 

- 7. razred: Naravoslovna šola v naravi v CŠOD Radenci od 8. 5. 2023 do 12. 5. 2023

 

Dnevi dejavnosti v okviru CŠOD:

- 6. razred: Kraški rob, 10. in 11. 5. 2023 

- 8. razred: Po Prešernovih stopinjah 17. in 18. 4. 2023.

Vsebine programa šole v naravi v CŠOD so del programa strokovnih delavcev v CŠOD. Nosilka dejavnosti  je Tanja Šterlinko Bužinel. 

Učence bodo v šoli v naravi predvidoma spremljali razredniki. Na roditeljskih sestankih v septembru bodo staršem predstavili ŠVN z okvirnim finančnim izračunom in druge dejavnosti, ki so vezane na stroške staršev, ter pridobili njihovo načelno soglasje. Na podlagi podanih informacij se bodo starši odločili o vključitvi otroka.

Podrobnejše informacije o poteku šole v naravi bodo starši in učenci prejeli pred odhodom. Šola bo omogočila plačilo stroškov ŠVN v več obrokih. Za učence, ki se ne bodo vključili, bomo organizirali dneve dejavnosti v skladu z učnim načrtom in LDN šole.

Subvencioniranje šole v naravi

Subvencioniranje ŠVN lahko v skladu s Pravilnikom o financiranju šole v naravi (Uradni list RS, št. 61/04, 70/08 in 61/09) in dodatnimi kriteriji uveljavljajo starši učencev 5. razreda, pri šolski svetovalni delavki Editi Mezgec.