ŠOLE V NARAVI ORGANIZIRANE V OKVIRU CŠOD 

- 3. razred: Šola plavanja v okviru ŠVN CŠOD Cerkno od 23. 10. 2023 do 27. 10. 2023 (3.a, 3.b) in od 27. 11. 2023 do 1. 12. 2023 (3.c)

- 5. razred: Smučarska šola v naravi na Kopah od in od 5. 2. 2024 do 9. 2. 2024.

- 7. razred: Naravoslovna šola v naravi v CŠOD Soča - Tolmin od 26. 2. 2024 do 1. 03. 2024

Dnevi dejavnosti: 6. razred Kraški rob - Dimnice, 19. in 20. 6. 2024; 8. razred: Po Prešernovih stopinjah 4. in 5. 4. 2024; 9. razred Načini transporta 18. in 19. 12. 2023.

 

Vsebine programa šole v naravi v CŠOD so del programa strokovnih delavcev v CŠOD. Nosilka dejavnosti  je Tanja Šterlinko Bužinel.

Učence bodo v šoli v naravi predvidoma spremljali razredniki. Na roditeljskih sestankih v septembru bodo staršem predstavili ŠVN z okvirnim finančnim izračunom in druge dejavnosti, ki so vezane na stroške staršev, ter pridobili njihovo načelno soglasje. Na podlagi podanih informacij se bodo starši odločili o vključitvi otroka.

Podrobnejše informacije o poteku šole v naravi bodo starši in učenci prejeli pred odhodom. Šola bo omogočila plačilo stroškov ŠVN v več obrokih. Za učence, ki se ne bodo vključili, bomo organizirali dneve dejavnosti v skladu z učnim načrtom in LDN šole.

Subvencioniranje šole v naravi

Subvencioniranje ŠVN lahko v skladu s Pravilnikom o financiranju šole v naravi (Uradni list RS, št. 61/04, 70/08 in 61/09) in dodatnimi kriteriji uveljavljajo starši učencev 5. razreda, pri šolski svetovalni delavki Editi Mezgec.