ŠOLSKA MEDIACIJA

Šolsko mediacijo bosta izvajali Petra Cokan in Tanja Buneta Nedeljković, usposobljeni šolski mediatorki. Mediacija bo potekala po potrebi ob večjih konfliktnih situacijah med vrstniki od 6. do 9. razreda. Učenke in učenci bodo z učiteljicama razvijali strategije reševanja konfliktov. Učiteljici bosta učence seznanjali tudi s tem, kaj je mediacija in kako poteka.