Športni dnevi

Mojca Halužan

   Tehniški dnevi

   Nika Karas

         

   Naravoslovni 

   dnevi

    Kristi Žnidarčič

   Kulturni dnevi

   Nika Karas

Mini olimpijada

8. september 2023

Plezalni center Koper

   Veseli december

   november/               december 2023

   Dan zdravja

   Januar/april 2024

   Obisk gledališke

    predstave

   po programu Gledališča        Koper

   september 2023

ŠVN*

Športne igre

   EKODAN

   april 2024

   Živalski vrt                  Ljubljana,

   maj 2024

   Novoletni živ žav,

   22. december 2023

ŠVN*

Spomladanski pohod – Markov hrib

marec 2024

  Pomladni izdelek

   marec 2024

   ŠVN*

  Voda in njene              skrivnosti

  oktober 2023

   Slovenski  kulturni praznik

   februar 2024

Atletika

april 2024

Bonifika/šola

   

   Zaključek bralne značke

   junij 2024

Zlati sonček/ŠVK

maj 2024

     

 

*Če bomo  organizirali  ŠVN, bomo dneve dejavnosti  realizirali v okviru programa ŠVN.