Podaljšano bivanje bo potekalo v 12 oddelkih od 12.10 do 15.30 oziroma do 16.30 za otroke, katerih starši so podali vlogo ob koncu preteklega šolskega leta. V podaljšano bivanje so vključeni učenci od 1. do 5. razreda. Zaradi varnosti otrok bodo učiteljice OPB predčasno dovolile učencem odhod iz šole le s pisnim dovoljenjem staršev.

Starši lahko med šolskim letom otroka vključijo v podaljšano bivanje s pisno vlogo. Otrok bo vključen v skupino le, če bo v njej še prosto mesto v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih. Tudi izpis iz podaljšanega bivanja morajo šoli pisno sporočiti v tajništvo šole. Učiteljice v OPB bodo ob pričetku šolskega leta posredovale staršem informacijo o tel. številki, na katero bodo lahko poklicali za informacije.

Organizacijo podaljšanega bivanja in jutranjega varstva ureja učiteljica Nina Maver v sodelovanju z računalničarjem Aleksandrom Žitkom.

OPB

Oddelek

Učilnica

Učitelj/-ica

Število učencev

Urnik

1.

1.a

A5

Tamara Mlakar

21

PON 13.00-16.30   

TOR 13.00-16.30  

SRE 13.00-16.30   

ČET 13.00-16.30   

PET 13.00-16.30   

2.

1.b

A4

Tanja Muženič

22

PON 13.00-16.00  

TOR 13.00-16.00  

SRE 13.00-16.00  

ČET 13.00-16.00    

PET 13.00-16.00      

3.

1.c

A3

Urška Bandelj Omar

22

PON 13.00-15.00   

TOR 13.00-15.00  

SRE 12.10-13.00   

      in 13.50-15.00

ČET 13.00-15.00   

PET 13.00-15.00   

4.

2. b

A2

Eva Fišer

22

PON 13.00-16.00   

TOR 13.00-16.00  

SRE 13.00-16.00  

ČET 13.50-16.00  

PET 13.00-16.00  

5.

2. c

A1

Ana Marija Tončič

23

PON 13.00-15.15     

TOR 13.00-15.15     

SRE 13.00-15.15     

ČET 13.50-15.15     

PET 13.00-15.15      

6.

2. a

A6

Mateja Čanadi

21

PON  13.00-16.30    

TOR  13.00-16.30   

SRE  13.00-16.30   

ČET  13.50-16.30   

PET  13.00-16.30   

7.

3. a

B1

Maja Črnigoj

22

PON 13.00-16.30   

TOR 13.50-16.30   

SRE 13.50-16.30  

ČET 13.00-16.30  

PET 13.00-16.30   

8.

3. c

B2

Andreja Sinjur 

Snežana Lazić

25

PON 13.50-16.30   LAZIĆ

TOR 13.00-16.30   SINJUR

SRE 13.00-16.30    SINJUR

ČET 13.00-16.30    SINJUR

PET 13.50-16.30    LAZIĆ

9.

3. b

B9

Nina Maver

22

PON 13.50-15.15   

TOR 13.50-15.15  

SRE 13.00-15.15  

ČET 13.00-15.15   

PET 13.00-15.15   

10.

4. a

4. b

B3

Sandra Lenaršič

26

PON 13.50-16.30       

TOR 13.50-16.30        

SRE 13.00-16.30    

ČET 13.00-16.30    

PET 13.00-16.30    

11.

4. a

4. c

B6

Nina Kocjan

Snežana Lazić

26

PON 13.50-15.15    KOCJAN

TOR 13.50-15.15     LAZIĆ

SRE 13.00-15.15      LAZIĆ

ČET 13.00-15.15      LAZIĆ

PET 13.00-15.15      KOCJAN

12.

4. a

4. č

B7

Siniša Drobnjak

   

24

PON 13.50-15.30         

TOR 13.50-15.30         

SRE 13.00-15.30       

ČET 13.00-15.30         

PET 13.00-15.30