Podaljšano bivanje bo potekalo v 11 oddelkih od 12.10 do 15.30 oziroma do 16.30 za otroke, katerih starši so podali vlogo ob koncu preteklega šolskega leta. V podaljšano bivanje so vključeni učenci od 1. do 5. razreda.

Zaradi varnosti otrok bodo učiteljice OPB dovolile učencem odhod iz šole po prednhodnem telefonskem klicu na tel. številko, ki ste jo starši prejeli ob začetku šolskega leta oziroma ob pisnem dovoljenju staršev.

Starši lahko med šolskim letom otroka vključijo v podaljšano bivanje s pisno vlogo. Otrok bo vključen v skupino le, če bo v njej še prosto mesto v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih. Tudi izpis iz podaljšanega bivanja morajo šoli pisno sporočiti v tajništvo šole. Učiteljice v OPB bodo ob pričetku šolskega leta posredovale staršem informacijo o tel. številki, na katero bodo lahko poklicali za informacije.

SKUPINA (UČILNICA)

RAZRED

UČITELJ

URNIK

1.  – A 5

1. a

Darja Perović

ponedeljek:    13.00 – 16.30

torek:             13.00 – 16.30

sreda:             13.00 – 16.30

četrtek:           13.00 – 16.30

petek:             13.00 – 16.30

 

2. – A 4

1. b

Elda Puhalj

ponedeljek:    13.00 – 16.30

torek:             13.00 – 16.30

sreda:            13.00 – 16.30

četrtek:          12.10 – 13.00 in 13.50 - 16.30

petek:            13.00 – 16.30

 

3. – A 3

1. c

Jasna Fras

ponedeljek:     12.00 – 16.30

torek:              12.10 – 13.00 in 13.50 - 16.30

sreda:              12.10 – 16.30

četrtek:           13.00 – 16.30

petek:             13.00 – 16.30

 

4. – A 2

2. b, c

Tanja Muženič

ponedeljek:    13.00 – 16.30

torek:             13.50 – 16.30

sreda:            13.00 – 16.30

četrtek:          13.00 – 16.30

petek:            13.00 – 16.30

 

5. – A 1

2. a, b, 2. c

Klara Valenčič

ponedeljek:    13.00 – 15.30

torek:             13.50 – 15.30

sreda:            13.00 – 15.30

četrtek:          13.00 – 15.30

petek:            13.00 – 15.30

 

6. – A 6

2. a, c

Julija Ražem

ponedeljek:    13.00 – 16.30

torek:             13.50 – 16.30

sreda:            13.00 – 16.30

četrtek:          13.00 – 16.30

petek:            13.00 – 16.30

 

7. – B 1

3. a, b, c, č

Nina Kojan

Nina Kojan

Damjana Padovnik Lisac

Damjana Padovnik Lisac

Damjana Padovnik Lisac

 

ponedeljek:    13.50 – 16.00

torek:             13.50 – 16.00

sreda:             13.00 – 16.00

četrtek:          13.50  – 16.00

petek:             13.00 – 16.00

 

8. – B 2

3. a, b, c, č

Andreja Sinjur

Diajana Grujič

Dijana Grujić

Do+ijana Grujić

Dijana Grujić

 

ponedeljek:    13.50 – 16.30 

torek:             13.50 – 16.30

sreda:             13.00 – 16.30 

četrtek:          13.00 – 16.30 

petek:             13.00 – 16.30 

 

9. – B 3

3. b, c, č

Lucia Allegra

ponedeljek:    13.50 – 15.30

torek:             13.50 – 15.30

sreda:             13.00 – 15.30

četrtek:          13.00 – 15.30

petek:             13.00 – 15.30

 

10. – B 6

4. a

Sara Deisinger

ponedeljek:    13.50 – 15.15 

torek:             13.50 – 15.15 

sreda:            13.50 – 15.15

četrtek:          13.00 – 15.15

petek:             13.00 – 15.15

 

11. – B 7

4. b

Nina Maver

ponedeljek:    13.50 – 16.30

torek:             13.00 – 16.30

sreda:            13.50 – 16.30

četrtek:          13.00 – 16.30

petek:             13.00 – 16.30

12. - C 4

5.a, b, c

Anja Bošnjak

Adriana Vitez

Anja Bošnjak

Adriana Vitez

Adriaana Vitez

13.50 - 14.15

13.50 - 14.15

13.50  - 14.15

13.50 - 14.15

13.50 - 14.15