(plan dela 2022/2023)

 

V okviru programa Ekošola bomo udi v šolskem letu 2022/2023 pripravljali vsebine in projekte, skladno z usmeritvami FEE (Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje) in mednarodnega programa Eco-Schools International.

Z delom po sedmih korakih vsaka ustanova v posameznem šolskem letu pridobi oziroma ohrani mednarodno uveljavljeni okoljski znak ZELENA ZASTAVA.

V okviru Ekošole bomo izvedli naslednje projekte:

  1. EKOKVIZ ZA OŠ (na teme biotska pestrost, gozd in gozdarstvo v Slovenij, ekosistemi, voda) – vodja bo Tamara Jakomin
  2. NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET (odgovorno ravnanje z rabljenimi in odsluženimi oblačili po načelih: zmanjšaj – ponovno uporabi – recikliraj) – vodja bo Nina Maver
  3. ŠOLSKA VRTILNICA oz. ID VRTKO (oskrba in ureditev šolskega ekovrta, urejanje sadovnjaka, grmovnic, zelenice ) – vodja bo Tanja Muženič
  4. ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE (spoznavanje pomena ločenega zbiranja odpadkov ter krogotokov za odpadne materiale iz vsakdanjega življenja, ozaveščanje in izobraževanje o odpadni embalaži) – vodja bo Amela Zgonik
  5. EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE (s pomočjo ekološke literature bodo učenci razvijali ustvarjalnost in poustvarjali (likovna dela, zgodbe) – vodja bo Tanja Nedeljković

Med šolskim letom bomo skrbeli za dosledno ločevanje odpadkov ter učence ozaveščali o premišljeni rabi vode, plastične embalaže in energije. Zbirali bomo odpadne baterije, sijalke in kartuše. V humanitarne namene pa tudi zamaške.

Koordinatorice projekta bodo:

Tamara Jakomin, Nina Maver, Tanja Nedeljković, Amela Zgonik