Tudi v letošnjem šolskem letu nadaljevali s kulturno umetnostno vzgojo, pomembnemu področju, ki povezuje vzgojo in izobraževanje ter kulturo.

Cilji kulturno-umetnostne vzgoje so spodbuditi in predstaviti možnosti za povezovanje in sodelovanje kulturnih ustanov s šolo, okrepiti zavest o pomenu kulturno-umetnostne vzgoje v vzgoji in izobraževanju ter širši družbi, seznaniti učence s pozitivnimi vplivi kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje ter spodbuditi kreativnost na področju kulture in izobraževanja. Poseben poudarek bo namenjen branju, saj želimo pripomoči k boljšemu prepoznavanju pomena bralne pismenosti in bralne kulture na nacionalni ravni.

Koordinatorka kulturno-umetnostne vzgoje (KUV) bo Tamara Jakomin.

V okviru tega področja letos nadaljujemo z interesno dejavnostjo KULTURNICE. Kulturnice bodo namenjene učenkam in učencem, ki želijo aktivno prispevati ter se udeleževati v različnih kulturnih dogodkih. Učenci in učenke se bodo pripravljali na deklamacije/recitacije, vključujoč elemente dramske igre, za nastop na šolskem odru ali snemanje videoposnetkov za izdelavo spominskih filmov. Namen kulturnice je spodbujanje kulturne zavesti in odnosa do kulture. Izvajalka bo Barbara Mahne.