TTudi v letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali s kulturno umetnostno vzgojo, pomembnem področju, ki povezuje vzgojo in izobraževanje ter kulturo. Cilji KUV so vzpodbuditi in predstaviti možnosti za sodelovanje, povezovanje kulturnih ustanov v ožji in širi okolici s šolo. Tako bomo okrepili zavest o pomenu le te v izobraževanju ter širši družbi in spodbuditi kreativnost kulture in izobraževanja. Na razredni stopnji bomo nadaljevali z interesnimi dejavnostmi, ki vključujejo petje, igro in ples, na predmetni stopnji bomo nadaljevali z interesno dejavnostjo kulturnica, ki je namenjena učenkam in učencem, ki želijo nastopati, aktivno prispevati ter se udeleževati različnih kulturnih dogodkov na šoli. Pripravljali se bodo na interpretacijo deklamacij/ recitacij, vključujoč elemente dramske igre in plesa za nastop na šolskih prireditvah in ob spominskih dnevih. Tudi v prihodnje bomo aktivno sodelovali s krajevno skupnostjo Semedela. Pripravili bomo kulturni program. Namen je spodbujanje kulturne zavesti in odnosa do kulture. Mentorici bosta Tamara Jakomin in Barbara Mahne.