Po Odloku o spremembah in dopolnitvah o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dušana Bordona Semedela-Koper z dne 20. 4. 2007 šola vpisuje otroke iz naslednjega šolskega okoliša:

Bežkova ulica (lihe hišne številke), Bidovčeva ulica, Cesta na Markovec (lihe številke 1-19), Dolinska (1 a - c, 19 a - i), Gradnikova (ne št. 2), Istrska cesta (53, 55, 61, 63, 65), Jenkova, Jurčičeva, Klaričeva (13 in 15), Kovačičeva, Levstikova, Nova ulica (2 a in 2 b), Oljčna pot (do št. 43), Pahorjeva, Prisoje, Puntarjeva ulica, Rozmanova ulica, Semedela (70), Srebrničeva ulica, Stjenkova ulica, Stritarjeva ulica (4), Tomšičeva ulica, Ulica generala Levičnika (sode št. do 30),  Ulica 15. maja (16, 18 in naprej), Ulica istrskega odreda (ne št. 1), Vegova ulica, Vatovčeva ulica, Vodopivčeva ulica, Veluščkova ulica, Ulica II. Prekomorske brigade (do 37, lihe št. 39 do 47).

Skupni okoliš OŠ Dušana Bordona Semedela- Koper in OŠ Antona Ukmarja Koper:

Erjavčeva ulica (2 – 6 in 14), Stritarjeva ulica (1, 3, 6, 8 in 10), Nova ulica (sode št. 2 - 12).

Skupni okoliš OŠ Dušana Bordona Semedela – Koper in OŠ Koper:

Oljčna pot (lihe št. 45 - 69), Dolinska cesta (2 - 44, sode št. 46 - 62), Semedela (85 in 99), Ulica generala Levičnika (lihe št. 1 - 11, sode št. 32 - 66).