Športni dnevi

Tehniški dnevi

 

Naravoslovni dnevi

Kulturni dnevi

 

Nosilec

 

Nosilec

 

Nosilec

 

Nosilec

 

Plavanje,vodne aktivnosti Žusterna,

september 2023

Iris Š. Čeklić,

Krasimo novo leto,

december 2023

Katja Stanek

Predalpske pokrajine, Geoss, Vače, Bogenšperk

maj 2024

Karin Černac

Novoletni živ žav,

22. december 2023

Katja Krapež, Mateja Stolica

 

Pohod* Vremščica

Februar 2024

ŠVN*

 

Nov

Naravne nesreče

oktober 2023

Petra Cokan

Škocjanski zatok

oktober 2023

Milena Smilovič

Koper nekoč in danes,

februar 2024

Nejc Potočnik

 

Športne delavnice

Februar 2024

ŠVN*

Iris Š. Čeklić,

Fotografija, elektrika

ŠVN*

Nov TIT

 

Življenje v morju*

ŠVN*

junij 2024

Milena Smilovič

Dolenjska

Rašica- Primož Trubar

junij 2024

Nuša

Lavrič Mahne

 

EKO športni dan – supanje,

junij 2024, Žusterna

Tanja Vončina

Umetne mase

ŠVN*

Nov TIT

         

Atletski mnogoboj

Bonifika/šola

april 2024

Tanja Vončina