S ciljem izboljšanja odnosov med učenci, pomoči pri delu za šolo, medgeneracijskega povezovanja in krepitve čuta za sočloveka se bo nadaljeval projekt medsebojnega sodelovanja med učenci, oz. tutorstvo. Tutorstvo je oblika druženja in nesebične pomoči učencev vrstnikom. Vodeno je pod mentorstvom strokovnega delavca šole – učitelja tutorja, ki ima vlogo motiviranja, vodenja in usmerjanja vseh udeleženih. Dejavnosti tutorstva potekajo v šoli pred poukom, po pouku ali v času podaljšanega bivanja. Tutorji lahko postanejo tisti, za katere starši podajo soglasje in bodo druženje in pomoč opravljali redno in ob tem ne bo moteno njihovo šolsko delo. Izvaja se enkrat tedensko oz. po dogovoru. Mentor – učitelj tutor se srečuje s tutorji po dogovoru. Projekt bo vodila Edita Mezgec.