V šolskem letu 2023/24 bomo nadaljevali z delom v projektu Zdrava šola. Naslov vodilne teme je za vse šole Mi vsi za lepši (boljši) jutri. NIJZ vodi in podpira projekt na nacionalni in regijski ravni z usmeritvami, navodili in priporočili.

Z dejavnostmi bomo poskušali zajeti različne vsebine zdravega življenjskega sloga za vse generacije.

Za leto 2023/2024 bomo obdelali naslednja področja:

DUŠEVNO ZDRAVJE: Duševno zdravje bomo krepili s spoznavanjem svojih čustev in z razvijanjem dobrih in zdravih medsebojnih odnosih ter sodelovanju z drugimi.

GIBANJE: Redno gibanje in spodbujanje zdrave rekreacije doma in v šoli je osnova skrbi za zdravje.

ZDRAVA PREHRANA: S primernim odnosom do prehrane ter z izbiranjem zdrave in lokalne hrane lahko poskrbimo za boljše počutje.

Vsebine bo z zdravstveno vzgojo dopolnila zunanja sodelavka.

Poleg glavnih tem, ki jih predlagajo na NIJZ in jih obravnavamo vse zdrave šole, bomo dodali vsebine, ki jih bomo dorekli na regijskem nivoju. Vsekakor pa se bomo prilagajali trenutnim zdravstvenim razmeram in spodbujali zdrave življenjske navade.

Vodja projekta Zdrava šola je Damjana Padovnik Lisac. Šolsko projektno skupino sestavljajo Pika Matelič (vodstvo), Valentina Brzuhalski (vodja šolske prehrane), Milena Smilovič ter Anja Bošnjak (učiteljica) in Tatjana Bočaj (Zdravstveni dom Koper).

zdravasolaA zdravasolaB

 

 

 

Šola se letos pridružuje akciji Karitas “40 dni brez alkohola”, ker želimo opozoriti na problem zlorabe alkohola in biti solidarni z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja, nesreč in bolezni, ki so posledica alkohola. Več o akciji lahko preberete na uradni spletni strani pobude.

Alkohol je najbolj razširjena droga v Sloveniji. V družbi kljub temu, da poznamo nepregledno število škodljivih in nepopravljivih posledic, še vedno prevladuje strpen odnos do pitja alkohola in opijanja. Še posebej je zaskrbljujoče, da se vedno več otrok in mladostnikov z alkoholom sreča že pred 13. letom, večina z dovoljenjem staršev. Pitje pri mladih povzroča škodo v telesnem razvoju in povečuje verjetnost za odvisnost v odraslosti.

Pobuda 40 dni brez alkohola, ki je v Sloveniji letos že sedemnajstič, je zasnova kot odpoved, ki je izkaz solidarnost z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja, nesreč in bolezni, ki so posledica pitja alkohola.