Starši, ki potrebujete pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, se lahko obrnete na Center za socialno delo Koper, Cankarjeva 6, v sobi št. 9, prej pokličite na številko 66 34 593 ali 66 34 550. Vloge bodo na CSD Koper sprejemali do 15. 7. 2023. Upravičenci do občinske denarne pomoči so občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper. Pomoč ponujajo tudi na Rdečem križu in Karitasu.

Upravljavka učbeniškega sklada                                              Ravnateljica

      Vesna Bidoli                                                                      Pika Matelič

 

Učna gradiva za šolsko leto 2023/2024

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN DRUGIH PRIPOMOČKOV PO RAZREDIH ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

 1. RAZRED       2. RAZRED       3. RAZRED
 4. RAZRED       5. RAZRED       6. RAZRED
 7. RAZRED       8. RAZRED       9. RAZRED

 

PRAVILNIK O UPRAVLJANJU UČBENIŠKIH SKLADOV