Učna gradiva za šolsko leto 2022/2023

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN DRUGIH PRIPOMOČKOV PO RAZREDIH ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

 1. RAZRED        2. RAZRED       3. RAZRED
 4. RAZRED       5. RAZRED       6. RAZRED
 7. RAZRED       8. RAZRED       9. RAZRED

 

PRAVILNIK O UPRAVLJANJU UČBENIŠKIH SKLADOV

SEZNAM POTRJENIH UČBENIKOV