Starši, ki potrebujete pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, se lahko obrnete na
Center za socialno delo Koper, Cankarjeva 6, v sobi št. 9, prej pokličite na
številko 66 34 593 ali 66 34 550. Vloge bodo na CSD Koper sprejemali do 15. 7.
2024. Upravičenci do občinske denarne pomoči so občani s stalnim
prebivališčem v Mestni občini Koper. Pomoč ponujajo tudi na Rdečem križu in
Karitasu.


Upravljavka učbeniškega sklada                                               Ravnateljica
Vesna Bidoli                                                                               Pika Matelič

 

GRADIVA ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

1. razred               2. razred               3. razred

4. razred               5. razred               6. razred

7. razred               8. razred               9. razred