Shema šolskega sadje in zelenjave je projekt, ki poteka pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo in okolje v sodelovanju z MIZŠ ter Ministrstvom za zdravje. Gre za ukrep skupne kmetijske politike Evropske unije, s katerim naj bi ustavili trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter hkrati omejili naraščanje prekomerne telesne teže in debelosti  pri otrocih. Šola se je v projekt  ponovno prijavila.

Če bomo v projekt ponovno vključeni, bo nosilka tega projekta Valentina Brzuhalski v sodelovanju z vodjo kuhinje.