Projekt »Spodbujamo prijateljstvo« je del širšega programa društva Šola sobivanja. Namen projekta je otroke spodbujati k pozitivnemu razmišljanju o prijateljstvu in razvijanju dobrih odnosov z vrstniki.

V okviru tega bodo učenci razmišljali o pomenu prijateljstva, kaj jim prijatelji pomenijo, katera so prijateljska dejanja, kako ohranjati in krepiti prijateljstvo. V projektu bodo sodelovali učenci razredne stopnje. Sodelovali bosta učiteljici Brina Kučera Šmon in Mateja Čanadi. Koordinatorica projekta bo Mateja Čanadi.