bv1

 

Svetovni dan glasnega branja poteka pod okriljem organizacije LitWorld. Ta dan nudi priložnost, da vsi prebivalci na svetu izrazijo veselje do branja na glas. Namen tega dneva je ozaveščanje pomena glasnega branja in poslušanje brane besede kot priložnost, da ljudje proslavijo veselje do branja na glas in se zavzemajo za opismenjevanje kot temeljno človekovo pravico, ki pripada vsem.

Vabljeni, da po svojih željah obeležite ta dan!

Knjižničarka Vesna Bidoli