S projektom Bralna pismenost bomo na šoli spodbujali branje, poustvarjanje in bralno kulturo. Izvajali bomo naslednje dejavnosti:

Bralne minute: učenci prvega in drugega razreda bodo vsak dan brali besedila po lastni izbiri. Dejavnosti bodo izvajale razredničarke.

Bralnice/Bralna pismenost: učenci od prvega do tretjega razreda bodo imeli ure branja oz. bralnice, učenci šestega razreda pa bodo v manjših skupinah brali raznolika besedila, jih razčlenjevali ter se pripravljali na NPZ. Nacionalni mesec branja »Beremo skupaj«: sodelovali bomo v projektu

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo potekal med 8. septembrom in 8. oktobrom 2023. Učenci višjih razredov bodo skupaj z našimi najmlajšimi učenci brali pravljice, uganke, pesmi in druga besedila, se o njih z njimi pogovarjali po vzoru učitelja ter poustvarjali. Starejše učence bodo na nastop pripravile učiteljice slovenščine, mlajše pa razredničarke. Dejavnosti bo koordinirala Natalija Fabec.

Naj bralni razred: ob koncu šolskega leta bodo nagrajeni oddelki šole, ki bodo prebrali največ knjig. Njihovo branje, sodelovanje pri interesni dejavnosti Bralna značka in obiskovanje knjižnice bomo spremljali skozi vse šolsko leto. Dejavnosti bo vodila knjižničarka Vesna Bidoli.

Druge dejavnosti, povezane z bralno pismenostjo, bomo izvajali sproti, glede na potrebe učenk in učencev. Koordinatorici projekta bosta Urška Bandelj Omar in Natalija Fabec.