S projektom Bralna pismenost bomo na šoli spodbujali branje,  razumevanje in vrednotenje prebranega  ter uporabo pisnih informacij.  

Izvajali bomo naslednje dejavnosti:

  • Bralne minute: učenci prvega in drugega razreda bodo vsak dan brali besedila po lastni izbiri. Dejavnosti bodo izvajale razredničarke. Bralne minute bomo izvajali tudi v podaljšanem bivanju.
  • Bralnice in Bralna pismenost: učenci od prvega do tretjega razreda bodo imeli ure branja oz bralnice, učenci šestega in devetega razreda pa bodo v manjših skupinah brali raznolika besedila, se o njih pogovarjali, jih razčlenjevali in poustvarjali ter se pripravljali na NPZ.

Delavnice bodo izvajale Nataša Češarek - 1. razred, Anja Žuran in Brina Kučera Šmon - 2. razred, Nika Karas – 3. razred, Barbara Mahne  - 6. razred in Natalija Fabec – 9. razred.

  • Nacionalni mesec branja »Beremo skupaj«: v septembru in oktobru bodo učenci tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja brali pravljice, uganke, pesmi in druga besedila najmlajšim učencem ter se o njih z njimi pogovarjali po vzoru učitelja. Starejše učence bodo na nastop pripravile učiteljice slovenščine, mlajše pa razredničarke. Dejavnosti bo koordinirala Natalija Fabec.
  • Mi smo dobri bralci: ob koncu šolskega leta bodo nagrajeni oddelki, ki bodo prebrali največ knjig. Dejavnost bo vodila knjižničarka.

Druge dejavnosti, povezane z bralno pismenostjo, bomo izvajali sproti, glede na potrebe učenk in učencev.

Koordinatorki projekta bosta Urška Bandelj Omar za razredno stopnjo in Natalija Fabec za predmetno stopnjo.