Učiteljice od 1.  do 5. razreda bodo imele govorilne ure od 17.00 do 18.30  v matičnih razredih oddelka, v naslednjih časovnih terminih: 18. oktober 2022, 15. november 2022, 13. december 2022, 17. januar 2023, 21. februar 2023, 14. marec 2023, 11. april 2023 in 16. maj 2023.

V tem času bodo imeli govorilne ure tudi: 

  • učiteljica italijanščine Nataša Kragelj – pisarna pomočnice ravnateljice, 
  • učiteljica italijanščine Lucia Allegro v učilnici Č 2, 
  • učiteljica angleščine Sara Deisinger v B 4/A (soba za učno pomoč)
  • učiteljica angleščine Lara Flego v učilnici Č 1 in 
  • učiteljica nemščine Nina Maver v učilnici B 4. 

Učitelji podaljšanega bivanja bodo imeli govorilne ure v istih terminih in sicer:

Valter Gustinčič, učitelj OPB 1. a, v učilnici Č 3
Elda Puhalj, učitelj OPB 1. b, v učilnici Č 4,
Jasna Fras, učiteljica OPB 1. c, č v učilnici D 3,
Tanja Muženič, učiteljica OPB 2.bc, v učilnici D 2 ,

Julija Ražem, učiteljica OPB 2 ac, v učilnici B 12
Zdravko Marenčič, učitelj OPB 3.abcč, v učilnici D 1.

 

Ostali učitelji podaljšanega bivanja bodo imeli govorilne ure za učence, vključene v OPB v okviru govorilnih ur za strokovno področje, ki ga pokrivajo.

 

2. IN 3. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

Učitelji posameznih predmetnih področij od 6. do 9. razreda bodo imeli govorilne ure od 17. 00 do 18.30.  Od 17.00 do 17.30 so govorilne ure namenjene staršem otrok oddelka.

 

Govorilne ure bodo: 4. oktober 2022, 8. november 2022, 6. december 2022, 10. januar 2023, 14. februar 2023, 7. marec 2023, 4. april 2023, 9. maj 2023. 

predmet / razred           

     učiteljica/ učitelj

prostor

SLJ, IP + RAZ. 9. a

     Natalija Fabec

Č 4

SLJ

     Nuša Lavrič Mahne

kabinet SLJ

SLJ

     Barbara Mahne

B 3

ITD +RAZ 8.b

     Mateja Stolica

D 1

TJA

     Tanja Nedeljković

B 12

TJA + RAZ. 7. b

     Katja Krapež

D 3

LUM

     Karmen Trampuž Kocjančič

kabinet LUM

GUM, RAZ. 9. b + OPB

     Nina Kocjan

Č 1

ŠPO + RAZ 7.a

     Iris  Štemberger Čeklić

C 1

ŠSS

     Danijela Jelisavac

pisarna ŠSS

ZGO, DKE 7bc + RAZ. 7. c

     Nejc Potočnik

C 2

GEO, DKE 8R, 7a + RAZ 6.a

     Karin Černac

Č 3

MAT

    Irena Parovel

B 13

MAT, TIT

     Petra Cokan

C 4

MAT, FIZ + RAZ. 8.a

    Vlasta Zrnec

D 2

KEM

    Tanja Šterlinko Bužinel

pisarna pomočnice ravnateljice

NAR, KEM + RAZ. 6.b

     Milena Smilovič

C 3

BIO + RAZ. 9. C + OPB

     Damjana Padovnik Lisac

Č 2

GOS, KEM + RAZ 6.c

     Valentina Brzuhalski

E 3

DSP, ŠSS

     Edita Mezgec

B 4

ŠPO

     Valter Gustinčič

kabinet  telovadnice

TIT

     Matic Lozinšek

kabinet B 4/A (soba za učno pomoč)

ŠPO

     Nastasija Potočnik/Mladen Railič

Kabinet logopeda

ŠPO + RAZ. 8. c

     Klemen Božič

D 4

Učiteljica Karmen Trampuž Kocjančič bo imela govorilne ure v popoldanskem času vsak drugi mesec in sicer, 8. november 2022, 10. januar 2023, 7. marec 2023, 9. maj 2023, učiteljica Tanja Šterlinko Bužinel in učitelj Aleksander Žitko pa po dogovoru v dopoldanskem času. 

Učiteljici Anja Bošnjak, Sara Deisinger bosta imeli govorilne ure za starše učencev 6. oz. 7. razreda po zgornjem razporedu, prav tako učitelj Matic Lozinšek za  starše učencev 5. razreda. 

g
 
g
 
g
 
g