Starši se bodo lahko uspehu in vedenju svojega otroka pogovorijo z razredniki in učitelji na govorilnih urah. Govorilne ure v popoldanskem času bodo organizirane od oktobra 2023 do vključno maja 2024. 

Na govorilne ure se prijavite po e-pošti ali preko eAsistenta neposredno pri učitelju. 
Elektronski naslovi so dosegljivi na tej povezavi

divider3

Učiteljice od 1. do 5. razreda bodo imele govorilne ure od 17.00 do 18.30 v matičnih razredih oddelka, v naslednjih časovnih terminih: 10. oktober 2023, 14. november 2023, 12. december 2023, 16. januar 2024, 13. februar 2024, 12. marec 2024, 9. april 2024 in 14. maj 2024.

V tem času bodo imeli govorilne ure tudi:
učiteljica italijanščine Nataša Kragelj – pisarna pomočnice ravnateljice,
učiteljica italijanščine Ana Marija Tončič v učilnici Č 2,
učiteljica angleščine Sara Deisinger v učilnici svetovalne službe B 4,
učiteljica angleščine Lara Spremo v učilnici Č 1 in
učiteljica nemščine Nina Maver v pisarni pomočnice ravnateljice (v stari knjižnici).
Učiteljica Sara Deisinger bo imela govorilne ure za razredno stopnjo v popoldanskem času vsak drugi mesec in sicer: 10. oktobra 2023, 12. decembra 2023, 13. februarja 2024 in 9. aprila 2024.

Učitelji podaljšanega bivanja bodo imeli govorilne ure v istih terminih in sicer:


Tadeja Akrapović, učiteljica OPB 1. a, v učilnici Č 3
Jasmina Čargo, učiteljica OPB 2. b, v učilnici Č 4,
Mateja Čanadi, učiteljica OPB 3. a, v učilnici D 3,
Maja Črnigoj, učiteljica OPB 2.bc, v učilnici D 2 ,
Andreja Sinjur, učiteljica OPB 3.c, v učilnici D 1,
Sandra Lenaršič, učiteljica OPB 4. ab, v učilnici D 4,
Lara Bobič, učitelj OPB 4. ač, v učilnici C 1.


Učiteljica Andreja Sinjur bo imela govorilne ure za razredno stopnjo v popoldanskem času vsak drugi mesec in sicer: 10. oktobra 2023, 12. decembra 2023, 13. februarja 2024 in 9. aprila 2024. 

Ostali učitelji podaljšanega bivanja bodo imeli govorilne ure za učence, vključene v OPB v okviru govorilnih ur za strokovno področje, ki ga pokrivajo.

divider3

Učitelji posameznih predmetnih področij od 6. do 9. razreda bodo imeli govorilne ure od 17. 00 do 18.30.  Od 17.00 do 17.30 so govorilne ure namenjene staršem otrok oddelka. 

Govorilne ure bodo: 3. oktober 2023, 7. november 2023, 5. december 2023, 9. januar 2024, 6. februar 2024, 5. marec 2024, 2. april 2024, 7. maj 2024.

PREDMET  / RAZRED

UČITELJ/ICA

PROSTOR

SLJ

Natalija Fabec

B 13

SLJ

Nuša Lavrič Mahne

kabinet Č

SLJ  + raz. 6. a

Barbara Mahne

Č 3

ITD + raz. 9. b

Mateja Stolica

B 12

TJA + raz 7. b

Tanja Buneta Nedeljković

D 4

TJA

Sara Deisinger

učilnica ŠSS B 4

LUM

Katja Stanek

kabinet LUM

GUM + OPB 11. sk.

Nina Kocjan

Č 1

ŠPO + raz. 8. a

Iris Štemberger Čeklič

Č 4

ŠSS

Danijela Jelisavac

pisarna ŠSS

ZGO, DKE + raz. 8. c

Nejc Potočnik

C 1

GEO, DKE + raz. 7. a

Karin Černac

D 3

MAT, TIT + raz. 6. č

Petra Cokan

Č 2

MAT, FIZ + raz. 9. a

Vlasta Zrnec

D 2

MAT, FIZ

Naja Savarin

Kabinet D

KEM

Tanja Šterlinko Bužinel

pisarna pomočnice ravn.

NAR, KEM + raz 6. c

Milena Smilovič

C 2

BIO, MAT + raz 6. b

Damjana Padovnik Lisac

kabinet E 3

GOS, KEM + raz 7. c

Valentina Brzuhalski

E 3

DSP, ŠSS

Edita Mezgec

B 4

ŠPO

Siniša Drobnjak

kabinet telovadnice

ŠPO

Dimitrije Prodić

kabinet logopeda

ŠPO + raz 9. c

Klemen Božič

D 1

RAČ.

Aleksander Žitko

pisarna računalničarja

TIT

Enej Starc

B 13

ISP, DSP

Aleksandra Šutić

kabinet E hodnik

Učitelji Katja Stanek, Enej Starc in Sara Deisinger bodo imeli govorilne ure v popoldanskem času vsak drugi mesec in sicer 7. novembra 2023, 9. januarja 2024, 5. marca 2024, in  7. maja 2024, učiteljica Tanja Šterlinko Bužinel in učitelj Aleksander Žitko pa po dogovoru v dopoldanskem času.  

 

 

 

 

 

g
 
g
 
g
 
g