V tem šolskem letu bomo na roditeljskih sestankih:

 

  • starše seznanili z Letnim načrtom dela oddelka in organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela šole v šolskem letu. Prvi roditeljski sestanki bodo sklicani v času od ponedeljka, 12. 9. 2022 do petka, 23. 9. 2022 za starše učencev 1. razreda pa zadnji teden v avgustu.
  • V oddelkih, kjer bo organizirana šola v naravi, bomo le-to predhodno predstavili na roditeljskih sestankih.
  • V maju oz. juniju 2023 bo na zadnjem roditeljskem sestanku predstavljen program dela oddelka za naslednje šolsko leto. 
  • Staršem devetošolcev bo predvidoma v decembru 2022 predstavljeno poklicno usmerjanje učencev.
  • Na zadnjem roditeljskem sestanku za 9. razred bo staršem predstavljena analiza dela v oddelku in priprave na valeto. 
  • Razrednik/razredničarka bo na roditeljskih sestankih starše obveščal/-a tudi o vzgojno-izobraževalnem delu učencev oddelka in se seznanjal/-a z njihovimi mnenji, stališči, predlogi ter jih v pisni obliki (kot zapisnik) posredoval/-a vodstvu šole.

Tematske roditeljske sestanke bomo organizirali na podlagi strokovne ocene šole in prejetih ponudb.

 

V okviru Projekta CAP, ki  je preventivni program preprečevanja nasilja v okviru društva Ključ in ga na šoli izvajamo že vrsto let , bomo na šoli v 3. razredih izvedli tematski roditeljski sestanek in delavnice za učence.

    Izvedle ga bosta šolski svetovalni delavki Kiti Cegnar Vitez in Edita Mezgec ter učiteljici Jasna Fras in Amela Zgonik.